Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Samhällsplanering

Den fysiska planeringen handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelsens infrastruktur och andra verksamheter och det är kommunen som har ansvar för den fysiska planeringen.

I planeringen ingår att väga olika samhällsintressen mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process. Kommunens planarbete styrs i huvudsak av Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Kommunens fysiska planering sker på flera nivåer. Visioner och riktlinjer anges i översiktsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och andra strategiska planer, medan detaljplaner styr hur man får bygga och för vilka ändamål Öppnas i nytt fönster..

Så funkar samhällsbyggnadsprocessen

Samhällsbyggnadsprocessen är en komplex process som påverkar hela samhället. Men vad är egentligen samhällsbyggnadsprocessen och hur funkar den? Här besvara vi några av de frågorna med hjälp av Lantmäteriet och deras film om samhällsbyggnadsprocessen.

Till toppen