Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Till hösten påbörjas arbetet med Paradiset 3

Befolkningen i Älmhult ökar och vi behöver en ny förskola och skola. Detaljplanen för ett nytt område mellan Norregård och Paradiset blev klar i vintras och snart påbörjas arbetet med att bygga Paradiset 3 – ett nytt område för bostäder, ny skola och förskola.

Under hösten 2018 påbörjas utbyggnad av gata och ledningar inom området. Före markentreprenaden kan påbörjas kommer en arkeologisk undersökning för delar av området att göras. För att kunna göra den arkeologiska undersökningen och kommande markarbeten måste en del träd och buskar inom området avverkas.

Om inget oförutsett inträffar så kommer vår skogsentreprenör att påbörja avverkningen vecka 35.

Tidsplan

Slutet av augusti 2018

Gallring/röjning av träd i området (två veckor).

September 2018 till januari 2019

Anläggning av gator och ledningar.

Våren 2019

Förskolan börjar byggas och beräknas vara klar vid årsskiftet 2019/2020. Förskolan kommer att ha minst sex avdelningar.

Du kan följa arbetet på www.almhult.se/paradiset3länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad: