Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ska du fylla din pool?

Innan du fyller eller tömmer din pool är det viktigt att du kontaktar VA-avdelningen så att din påfyllning eller tömning inte är olämplig vid det tillfälle du tänkt dig.

Om du fyller poolen utan att först kontakta avdelningen för vatten och avlopp kan det orsaka ett larm i övervakningssystemet om hög förbrukning. Detta larm tolkas då som att en vattenläcka har uppstått i ledningsnätet och vår personal påbörjar läcksökningen.

Att tänka på när du fyller din pool

När du fyller din pool måste du ha ett luftgap mellan påfyllningsslangens mynning och vattenytan. Om trycket i de kommunala ledningarna försvinner, tillfälligt eller långvarigt, kan vattnet från poolen annars sugas tillbaka in i ledningen och förorena dricksvattnet.

Läs mer om upptappning här.

Kontaktuppgifter:

Arbetsledare vattenverk
tfn 0476-550 78, 211 33

Vattenverket Diö
tfn 0476-551 39, 211 33

Vattenverket Älmhult
tfn 0476-555 81, 161 66

Nyhet
Publicerad: