Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Om- och tillbyggnation av vattenverket i Älmhult

Älmhult växer! För att klara framtidens befolkningsmängd kommer Älmhults vattenverk att byggas ut de kommande åren, med start under hösten 2018. Det nya vattenverket byggs för att klara dricksvattenförsörjningen för Älmhult år 2050.

Vattenverket i Älmhult är nära sin maximala kapacitet. För att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden och öka driftsäkerheten har politikerna beslutat att vattenverket ska byggas om. Byggnationen kommer att starta hösten 2018 och pågå till hösten 2021.

- Älmhult har växt mycket de senaste fem åren och det har bland annat resulterat i att medeldygnsförbrukningen från 2013 till 2016 har ökat med 30 procent. Det nya vattenverket ska byggas för att klara dricksvattenförsörjningen år 2050. För att Älmhult ska kunna fortsätta växa behöver vi göra denna ombyggnation – och nu börjar arbetet, berättar Kristin Täljsten, VA-chef.

Älmhult växer – mer vatten behövs för att kunna expandera

Älmhult är i en mycket expansiv fas. Sedan 2013 har det byggts cirka 300 nya bostäder, ett nytt handelsområde, en ny grundskola, ett nytt hotell och Delaryborna får numera sitt dricksvatten från Älmhult. Förutom flera nybyggnationer har även inpendlingen dagtid ökat och det pågår byggnation av ett nytt bostadsområde med ett hundratal nya bostäder.

- Älmhult har växt väldigt mycket de senaste fem åren och det har bland annat resulterat i att medeldygnsförbrukningen från 2013 till 2016 har ökat med 30 procent. För att Älmhult ska kunna fortsätta växa behöver vi göra denna ombyggnation – och nu börjar arbetet, säger Kristin.

Eventuella störningar

Aktiviteterna i området kommer att variera under de tre år som entreprenaden pågår, beroende på var i byggnationen vi befinner oss. Vi kommer att minimera störningarna i området så mycket det går och försöka hålla Elmevägen och Gotthardsgatan öppen för trafik. Byggmaterial och annat material kommer under byggtiden att förvaras utmed Glasarbetarvägen inklusive i och runt det gamla grustaget.

Du kan följa projektet här.

Nyhet
Publicerad: