Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nytt planprogram ska möjliggöra bostäder och kontor nära järnvägsstationen

Centrum är kärnan i Älmhults centralort. Med flera arbetsplatser och kommunikationer är området ett av de mest intressanta för såväl bostäder som affärslokaler. Nu utreder kommunen förutsättningarna för att omvandla området i anslutning till järnvägsstationen till ett varierat stadskvarter.

Illustrationsskiss

Planprogrammet kommer att leda till en detaljplan som ska pröva möjligheten att utveckla centrumkärnan genom att skapa fler bostäder och centrumanknutna verksamheter. Utgångspunkten är att det i vissa delar ska vara högre bebyggelse. Kommunen kommer även att utreda en ny utformning av busshållplatsen.

- Älmhult växer och det finns ett stort behov av bostäder och arbetsplatser. Centrumkärnan behöver utvecklas och infrastrukturen för kollektivt resande behöver förbättras. Dagens busstorg har ett centralt och strategiskt läge nära stationen, Stortorget, kollektivtrafik och service. Därför behöver platsen användas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, berättar Arpine Minasyan, planarkitekt.

Två förslag till planprogram

Kommunen har tagit fram två olika förslag på hur planprogrammet ska utformas. Dessa förslag är nu ute på samråd.

Förslag 1

Detta förslag är anpassat till kontorslokaler och verksamheter på de första tre våningarna. I detta förslag finns en gemensam uteplats på taket på våning tre. Byggnadsdelen mot stationsområdet har åtta våningar.

Förslag 2

Detta förslag är anpassat till bostäder. Här finns en innergård med gemensam uteplats som skapar en bra koppling mellan Knutsgatan och innegården. Byggnadsdelen mot stationsområdet har åtta våningar medan byggnadsdelar längs Knutsgatan är från tre till fem våningar.

Lämna dina synpunkter

Du hittar förslag på planprogrammet i kommunhuset, biblioteket och digitalt på www.almhult.se/detaljplanerlänk till annan webbplats. Samrådstiden varar fram till den 13 augusti. Innan dess vill vi ha dina synpunkter till e-post mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Box 500, Älmhults kommun.

Har du frågor, idéer och tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta Arpine Minasyan, på telefon 0476-551 54 eller e-post arpine.minasyan@almhult.se.

Nyhet
Publicerad: