Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ny detaljplan kan ge fler bostäder nära centrum!

Illustrationsskiss

En ny detaljplan ska tas fram till tomten Gunnar Gröpe 2 (före detta Ingvars kiosk) och Gunnar Gröpe 4 (före detta Evas gatukök) vid korsningen Norra Esplanaden och Kvarngatan.
- På tomterna kan ett 50-tal bostäder i tre till fem våningar byggas och det bidrar till en viktig förtätning i centrum, berättar Henrik Johansson, stadsarkitekt på kommunen.

- Det finns en stor efterfrågan på bostäder centralt i Älmhult. För att tillmötesgå det är det viktigt att kunna omvandla fastigheter i centrum till bostäder. Fler boende i Älmhults centrala delar bidrar till liv, rörelse och en stadsmässig känsla. Det behövs för att skapa ett mer attraktivt centrum, fortsätter Henrik.

Tidplan

Förslag till detaljplan kommer att presenteras under sommaren 2018 och planen är att detaljplanen ska vara färdig till vintern 2018/19.

- Fastigheten som står på tomten idag är i mycket dålig skick och behöver rivas och marken saneras. Hur omfattande saneringsarbetet blir håller på att utredas, berättar Henrik.

Nyhet
Publicerad: