Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nya västra Älmhult växer fram

Med bygget av en förskola och en skola i Paradiset börjar nya västra Älmhult att ta form. Det blir en helt ny stadsdel som kommer att bestå av det befintliga Paradiset, det påbörjade Västra Bökhult och det ännu ej byggda Vena.

Anna Welander är mark- och exploateringsingenjör i Älmhults kommun

Anna Welander är mark- och exploateringsingenjör i Älmhults kommun.

Vi har ställt några frågor till Anna Welander, som är mark- och exploateringsingenjör i Älmhults kommun, om hur den närmaste framtiden ser ut.

– När vi planerar en ny stadsdel utgår vi från att människor ska vilja bo och leva där. Undersökningar visar att ett bostadsområde blir attraktivt om det du behöver innan och efter du går till arbetet eller skolan finns nära. I vardagslivet handlar det om att barn själva ska kunna ta sig till och från skolan. Att du kan gå med dem till en lekplats. Att du till fots eller med cykel kan ta dig till en matbutik. Att du kan dra på dig löparskorna och ta en joggingtur eller promenad i en fin och trygg miljö.

Hur är det tänkt kring områdena i västra Älmhult?

Västra Bökhult, Älmhult, torg

– Västra Älmhult blir en plats med bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer. Området börjar ta form och redan idag är vissa torg, gator, cykel- och gångvägar klara. En av grundtankarna är att det ska vara lätt och tryggt att cykla. Paradiset, Västra Bökhult och Vena hör ihop och ligger i en miljö som består av skog, kullar, åkrar, asfalt och från pulkbacken har du sjöutsikt över Möckeln. Dessutom ligger badplatsen i Bökhult nära. I samband med att västra Älmhult utvecklas får även stadsdelarna Majtorp och Norregård en grundskola och ny förskola i närheten.

I området ligger Vena mosse som enligt planen kommer att få löparspår, pulkabacke och aktivitetspark. På sikt planeras en idrottsplats i anslutning till Vena mosse då dagens Älmekulla är svår att utveckla på grund av dess läge.

Västra Bökhult, Älmhult, ny väg och gång- och cykelväg.

Vad är på gång just nu?

– Inom det närmsta året planeras en upplyst rondell på riksväg 120 att byggas och Norra Ringvägen ska byggs klart, från där den idag slutar och fram till den nya rondellen. Det blir porten in till västra Älmhult för dem som kommer från Trarydshållet. Det innebär också att de som bor i Paradiset, Västra Bökult och framöver i Vena, snabbt kan ta sig till väg 120 och vidare till Älmhults centrum. Vid nya västra entréporten kommer, längre fram i tiden, Vena centrum byggas. Där finns mark för företag som vill starta verksamhet, till exempel matbutiker, kontor men även för bostäder.

– Redan idag finns det intressenter som vill bygga i Vena centrum och från våren 2021 kommer vi att ha mark byggklar för dem.

– Det ska byggas en skola. Beslutet om hur skolan ska uppföras är inte klart men en skola ska det bli. Även en förskola ska byggas för 125 barn fördelat på sex avdelningar och den ska vara klar till höstterminen 2020.

Varför byggs det i de västra delarna av Älmhult?

– Kring Älmhult finns stora områden av torv och sankmark, där är det svårt och kostnadskrävande att bygga. Västerut är marken bättre att bygga på och dessutom äger vi mark där. Vi är sakägare, som man säger på kommunalt språk. Det innebär att vi (genom politiska beslut) till stor del kan bestämma vad marken ska användas till.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen