Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Gräsklippning och röjning i kommunen

Produktionsavdelningen ansvarar för att sköta kommunens grönytor, på en yta av 2 000 000 kvm. Detta innefattar bland annat gräsklippning och röjning. Vi klipper gräsmattorna ungefär var tionde till fjortonde dag från slutet av maj till mitten av september. Arbetet är som mest intensivt fram till midsommar då behovet av klippning är som störst.

Hur fort gräset växer påverkas av hur kall våren varit och mängden nederbörd. Vissa år växer gräset väldigt snabbt och kraftigt, vilket gör att det kan ta längre tid innan alla kommunens gräsytor får sin första klippning. Vi klipper gräset utefter en turordning med start i Älmhult och Pjätteryd. Det gör att en del områden får vänta lite längre på att få sitt gräs klippt vid första gången på året.

Det är viktigt att inte alla gräsytor är kortklippta då det inte gynnar den biologiska mångfalden. När gräset och blommorna blommar skapar det ett livsrum åt humlor och andra insekter. Ytor som vi inte håller kortklippta slår vi med slaghack så att de inte ska växa igen med sly. Vi låter detta sedan ligga kvar så att det bryts ner och blir till ny näring i gräsmattan.

Trädfällning och röjning

Vi ansvarar också för att ta ner träd som är i dåligt skick och som riskerar att falla, de ska alltså vara farliga för att vi ska göra åtgärd. Den bedömningen gör kommunens trädansvariga. Du får inte själv fälla träd och skog som växer på kommunens mark. Om du vill att kommunen ska fälla träd eller röja i skog ska du höra av dig till kommunen. För att fortsätta ha en upplevelserik skog och för att gynna lek i skogen samt som ett hem till växter och djur fäller vi väldigt sällan friska träd.

Nyhet
Publicerad: