Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Detaljplanen Blåsippan har förtydligats – beslut om granskningshandling den 5 mars

Illustrationsskiss med vy från sydväst

Ny detaljplan för Blåsippan 1 har varit ute på samråd under hösten. Nu har kommunen gått igenom de synpunkter som kommit in och tagit fram en så kallad granskningshandling som kommunstyrelsen ska ta beslut om den 5 mars. Beslut om detaljplanen planeras att antas i juni.

- Älmhult växer och i vår samhällsplanering måste vi ge förutsättning för våra företag att kunna växa. Det är viktigt för både Älmhult och Sverige. I förslaget till detaljplan har kommunen tagit hänsyn till både miljön runtomkring och IKEAs utvecklingsbehov, säger Elizabeth Peltola, kommunalråd.

Planförslaget innebär bland annat:

  • Befintlig verksamhet ges möjlighet att växa och utvecklas genom ökad byggrätt.
  • En ny anslutning från Tulpanvägen till väg 120 (vägen mellan Älmhult och Traryd)

Områdets användning

- Detaljplanen ska göra det möjligt för IKEA of Sweden att expandera inom Blåsippan. Uppdraget kommunen har fått är att se över planen för just Blåsippan 1 och det har vi gjort. Utifrån de synpunkter som kommit in har vi förtydligat och justerat vissa delar i detaljplanen, säger Paul Robertsson, planeringschef.

Kommunen har nu även gjort en geoteknisk utredning för att se hur väl det går att bygga på marken. Utredningen visar att det går att bygga på stora delar av Blåsippan 1 utan pålning.

Hållbar trafikstruktur

Syftet med nya detaljplanen är också att skapa en hållbar trafikstruktur. I det senaste förslaget tillåter man både in- och utfart till Hallandsvägen med både höger- och vänstersväng.

- Vi har gjort en justering från det förra förslaget som bara tillät högersväng. Vår trafikmätning visar att, med denna förändring, kommer trafiken på Bäckgatan att minska, vilket ger en bättre trafiksituation för gående och cyklister, berättar Paul.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om granskningshandlingen den 5 mars, efter beslut är det dags för granskningstid. Det innebär att alla kan lämna synpunkter igen fram till i början av april.

Eftersom denna detaljplan har ett betydande intresse och stor betydelse för kommunen och näringslivet kommer detaljplanen att beslutas av kommunfullmäktige. Ärendet planeras att komma upp till beslut i juni.

Kommunens detaljplan reglerar inte utformningen av kommande byggnation men IKEA har tagit fram ett gestaltningsprogram som bland annat innefattar minskad insyn och hur dagvattnet ska hanteras.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen (PBL). Planen ligger sedan till grund för beslut om till exempel bygglov.

Nyhet
Publicerad: