Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Boastad får nya sjöledningar för vatten och avlopp

Nu börjar arbetet med att lägga nya sjöledningar för vatten och avlopp mellan Möckelns badstrand och Boastad för att ersätta den uttjänta avloppsanläggningen i Boastad.

Vatten och avloppsrör i svart plast i en prydlig hög på en sandstrand med utsikt över sjön Möckeln.

- Vi har redan börjat med arbeten på land vid Möckelns badstrand. Där byggs just nu en mindre byggnad för mätning av avloppsvattnet. Vi kommer också att ta ner träd närmast bryggan för att komma åt platsen. Dessa träd ersätts med nya vid nästa planteringssäsong. Även en tillfällig väg ner till vattnet byggs. När arbetet är klart återställs vägen till sandstrand, berättar Malin Augustsson, VA-ingenjör på Älmhults kommun.

Under tiden som projekt pågår kommer en stor del av ytan vid Möckelns badstranden användas för att lasta av material och annat som behövs vid arbetet. Området kommer därför att vara otillgängligt för allmänheten.

Arbeten i sjön

- Under hösten och vinter kommer vi också ha entreprenörer som arbetar på sjön i båtar och pråmar och även dykare kommer att finnas på plats. Ledningarna kommer stundtals ligga uppe vid ytan i väntan på att sänkas ned.

Vi är tacksamma om alla med båt undviker området mellan Boastad och Möckelns badplats så långt det är möjligt medan dessa arbeten görs. För båttrafik som ändå måste röra sig i närheten av området är det jätteviktigt att noga iaktta de flaggor som kommer att finnas på de båtar och bojar som används för arbetet, berättar Malin och förklarar:

- Den viktigaste flaggan att känna till är ”dykarflaggan”. När denna flagga är hissad finns det dykare i vattnet. Då ska du hålla ett stort avstånd på över 200 meter från det fartyg som har flaggan hissad. Dykarna i vattnet är anslutna till fartyg med en livlina. Det innebär livsfara om deras lina trasslar in sig i exempelvis en båtmotor.

Dykarflagga, vit intill stången blå längst ut.

Dykarflagga. Håll avstånd, minst 200 meter!

Utöver dykarflaggan finns det andra flaggor som signalerar ett fartygs status till exempel om fartyget rör sig eller om det ligger för ankar etc. Den bästa säkerhetsåtgärden är att helt undvika området och i andra hand att passera området i låg hastighet och på stort avstånd från de fartyg som är inblandade i arbetet.

Boastad

I Boastad görs arbeten på land. De nya sjöledningarna ska anslutas till ledningsnät och pumpstation. Under tiden kommer badplatsen vara svår att nå. Även framkomligheten för bilar kan påverkas och det kommer fler tyngre transporter än vanligt under den här tiden.

Projektet beräknas vara klart i början på 2021.

Har du frågor eller synpunkter

Du är välkommen att höra av dig till VA-avdelningen på telefon 0476-550 00 eller via e-post till malin.augustsson@almhult.se eller hjalmar.larsson@almhult.se

Nyhet
Publicerad:
Till toppen