Vad händer i arbetet med Norra Esplanaden och centrumutvecklingen?

Under det kommande året tar centrumutvecklingen i Älmhult fart på riktigt. Målet är att göra centrummiljön mer attraktiv för att få till en trevligare karaktär. Samtidigt som arbetet med att skapa ett levande och attraktivt centrum pågår kommer vi att renovera spillvattenledningarna i Norra Esplanaden.

Spillvattenledningarna i Norra Esplanaden är gamla och kommer att renoveras under hösten. Förfrågningsunderlaget ska inom kort ut på upphandling. Upphandlingen kommer att vara klar under septembermånad och arbetet beräknas påbörja i oktober.

Hur kommer du att påverkas under byggnationen?

När vår entreprenör renoverar ledningarna kommer de bara att behöva gräva i marken på ett fåtal platser längst Norra Esplanaden. Detta gör att vägen kommer att vara framkomlig och du som gående kommer alltid att nå butikerna under deras öppettider.

Det kommer att grävas på några få punkter längs de rödmarkerade linjerna. Exakt var det kommer att grävas, vet vi när upphandlingen är klar. Klicka på bilden för större kartbild.

Nyhet
Publicerad: