Hoppa direkt till innehållet

Ny detaljplan kan ge fler bostäder nära centrum!

Illustrationsskiss

En ny detaljplan ska tas fram till tomten Gunnar Gröpe 2 (före detta Ingvars kiosk) och Gunnar Gröpe 4 (före detta Evas gatukök) vid korsningen Norra Esplanaden och Kvarngatan.
- På tomterna kan ett 80-tal bostäder i tre till fem våningar byggas och det bidrar till en viktig förtätning i centrum, berättar Henrik Johansson, stadsarkitekt på kommunen.

- Det finns en stor efterfrågan på bostäder centralt i Älmhult. För att tillmötesgå det är det viktigt att kunna omvandla fastigheter i centrum till bostäder. Fler boende i Älmhults centrala delar bidrar till liv, rörelse och en stadsmässig känsla. Det behövs för att skapa ett mer attraktivt centrum, fortsätter Henrik.

Tidplan

Planen är att kunna besluta om detaljplanen under hösten 2018. Parallellt kommer tomten att börja förberedas och användas till parkeringsplatser.

- Fastigheten som står på tomten idag är i mycket dålig skick och behöver rivas. Sedan behöver marken saneras. Hur omfattande saneringsarbetet blir håller på att utredas, berättar Henrik.

Nyhet
Publicerad: