Nya parkeringsplatser på Prinsgatan

Inom ett par veckor påbörjar vi att nyanlägga 16 styck parkeringsplatser på östra sidan av Prinsgatan, sträckan 10 A-12 B.

Parkeringen kommer att bli på nuvarande trottoar vilket medför att vi måste flytta trottoaren två meter in i gräsmattan.

Arbetet startar med att asfalten rivs upp och att sätta om råkantstenen. Asfaltering beräknas ske i mitten till slutet av april.

Tänk på att ta hänsyn till arbetare och avspärrningar på arbetsplatsen.

Eventuella frågor besvaras av gatuavdelningen tfn 0476-550 00 eller via mejl tekniska@almhult.se

Tekniska förvaltningen

Nyhet
Publicerad: