Nominera till Älmhults ”Byggnadspris 2013”!

Byggnadspriset delas ut av Miljö- och byggnämnden. Priset syftar till att främja en god arkitektur. Hänsyn ska tas till utformning av objektet och anpassning till platsen. Även restaureringsprojekt eller byggnadsvård kan vara aktuellt.

Sauer Danfoss vann kommunens byggnadspris 2011

Sauer Danfoss vann kommunens byggnadspris 2011

Priset kan delas ut till nybyggnader eller större ombyggnader som är färdigställda under de senaste fem åren inom Älmhults kommun.

Tycker du att det finns något bygge i kommunen som utmärkt sig på ett bra sätt? Nominera din kandidat senast den 8 september via formuläret nedan.

Priset består av ett diplom med motivering samt en minnestavla.

Kontaktperson: Stadsarkitekt Carina Tenngart Ivarsson
tfn 0476-551 84, e-post: carina.tenngart-ivarsson@almhult.se

Nyhet
Publicerad: