Idag startar arbetet med Västra Bökhult - nytt bostadsområde i Älmhult

Detaljplanen för ett nytt bostadsområde norr om Paradiset blev klar i somras och nu är arbetet med att bygga Älmhults nya stadsdel Västra Bökhult igång. Det är Älmby Entreprenad AB som kommer att göra området klart för bostadsbyggande.

Tidplan

Maj till december 2017

Anläggning av gator och ledningar. Detaljplanen är ritad med generösa utrymmen för grönområden och med inslag av dammar.

Hösten/vintern 2017

Området i etapp 1 beräknas vara klart för bostadsbyggande.

Om Västra Bökhult

Den nya stadsdelen Västra Bökhult, med närhet till kulturlandskap och badplats, ska rymma uppemot 400 bostäder varav en tredjedel är villatomter. Här kommer det att finnas möjlighet att bygga eget men vi har även dialog med olika byggföretag som vill bygga villor, par-, rad- och flerbostadshus.

I Västra Bökhult kommer vi att fokusera på gemensamma ytor och grönområden. Två torg kommer att bli samlingsplatser, det blir en lekplats och i västra änden en tjugo meter hög pulkabacke och utsiktspunkt.

Med olika gång- och cykelstråk kommer vi att knyta ihop området med naturen, centrum och badplatsen.

Överskottsmassor blir till pulka- och skidbacke

I Älmhult består marken av torv och stora stenblock, som inte går att bygga hus och vägar på. Därför måste detta bytas ut mot annat material . Det innebär att det blir stora mängder material över, som kommer att användas för att göra trevliga grönområden med bland annat en pulka- och skidbacke i stadsdelens sydvästra del.

Läs mer om Västra Bökhult här.

Nyhet
Publicerad: