Hur ska Älmhults kommun se ut i framtiden?
- Vi vill ta del av dina synpunkter!

Älmhults kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan, som just nu är på granskning. I samband med detta kommer vi att genomföra en ny kommunturné med förslaget till översiktsplan som huvudtema. Vi kommer att göra nedslag på kommunens samtliga orter, där vi vill träffa dig för att ta del av dina synpunkter.

Under turnén kommer vi även att göra en återkoppling från förra kommunturnén samt ta upp trygghetsfrågor.

Både förtroendevalda och tjänstemän är på plats. Välkommen!

Vad händer efter utställningstiden?

Efter utställningstiden sammanställs synpunkter och eventuellt mindre justeringar av förslaget. Översiktsplanen ska antas av fullmäktige under hösten.

Vi kommer att besöka tio orter i samband med utställningen av översiktsplanen;

Delary den 2 maj, Sparbanken Eken
Göteryd den 3 maj, Slöjdskolan
Diö den 9 maj, Diö skola
Hallaryd den 11 maj, Hallarydsgården
Pjätteryd den 12 maj, Brogård, bygdegården
Eneryda 16 maj, Eneborg
Liatorp 23 maj, Medborgarhuset, B-salen
Virestad 25 maj, Biblioteket, Pehr Hörbergsgården
Häradsbäck 26 maj, Häradsbäcks gymnastiksal
Älmhult 31 maj, Älmhults Folkets Hus

Tiden är kl. 18.00 – 20.00. Lokal uppdateras inom kort. Både förtroendevalda och tjänstemän är på plats.

Frågor? Välkommen att kontakta oss:

Paul Robertsson, utvecklingschef,
tfn 0476-551 41, e-post paul.robertsson@almhult.se

Henrik Johansson, stadsarkitekt,
tfn 0476-551 84, e-post henrik.johansson@almhult.se

Nyhet
Publicerad: