Höstsopningen är igång

Vid månadsskiftet oktober/november påbörjas höstsopningen i Älmhults kommun för att få bort löven innan frosten kommer. Arbetet väntas vara klart i slutet av november. Sopningen görs i hela kommunen men främst på gång- och cykelvägar och gator i områden med mycket träd.

Nyhet
Publicerad: