Hösten är högsäsong för gnagare

Nu är det högsäsong för gnagare. Det är viktigt att alla hjälps åt så att antalet råttor inte ökar. De kan sprida smitta och orsaka ekonomiska skador, till exempel genom att gnaga sönder elkablar.

Råttor lever i avloppssystem men kan ibland komma upp på marken och in i byggnader. Om vi hjälps åt med olika förebyggande åtgärder får de svårare att hitta mat. Här får du tips på enkla åtgärder för att förebygga problem!

  • Gå igenom ditt hus och täta hål i fasaden. Det är också viktigt att täta runt rörledningar, exempelvis under diskbänken. Något som brukar glömmas bort är genomföringar för elementrör. Tänk på att en råtta kan ta sig in genom ett 20 mm stort hål, en mus genom ett 6 mm stort!

  • Släng aldrig mat på marken. Se till att pizzakartonger och annat som läggs till återvinning är tomma när de slängs.

  • Se till att locket på soptunnor är helt stängda. Om du komposterar annat än trädgårdsavfall ska du använda en skadedjurssäker kompostbehållare och placera denna en bra bit från huset.

  • Gnagare undviker öppna ytor. Håll därför gräset runt huset kortklippt och se till att inte stapla ved, trädgårdsmöbler och annat som ska vinterförvaras intill fasaden.

  • Om du matar fåglar vid fågelbord, tänk på att samla upp allt spill som blir under fågelbordet.

  • Håll rent under altaner och låga balkonger. Allt bråte utgör skydd för gnagarna.

Råden kommer från Peter Arnred, skadedjurstekniker på Anticimex. Du kan också ta del av rekommendationer från ditt eget försäkringsbolag eller skadedjursbekämpare!

Nyhet
Publicerad: