Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Högröjning och beskärning av träd pågår

När träden har tappat sina löv är det dags för högröjning på sådana träd som hänger ut över vägarna. Vi beskär även träd och buskar på kommunal mark. Syftet med arbetet är bland annat att skapa en mer öppen och trygg miljö längs med gång- och cykelvägar samt öka den biologiska mångfalden.

Det är gatuavdelningen som röjer gång- och cykelvägarna. En maskin går först och sågar grenar, en bit därefter går sedan personal och plockar rent. Var uppmärksam på att det efter blinkande fordon kan ligga ris kvar på sidorna av vägen. Detta plockas sedan upp av skogsmaskiner. Du kan anmäla in var det finns uthängande grenar till telefon 0476-550 00 eller e-post tekniska@almhult.se.

Nyhet
Publicerad: