Haganäsleden börjar ta form – nytt inlägg i byggarbetsboken

Den färdiga vägen träder fram allt mer men arbetet med Haganäsleden fortsätter över hela sommaren och en bit in på hösten. Ett nytt inlägg om arbetet finns i byggarbetsboken. Där kan du bland annat läsa om trafikplatsen vid väg 23 som växer fram.


Nyhet
Publicerad: