Finns det en byggnad i kommunen som utmärker sig på ett bra sätt?
- Nominera till Byggnadspriset 2017!

En nybyggd villa, en ombyggd industrilokal eller ett tillbyggt bostadshus? Byggnadspriset delas ut av Miljö- och byggnämnden till en byggherre eller privatperson för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. Syftet med priset är att främja och uppmuntra en god arkitektur i Älmhult

Priset kan delas ut till ny- och ombyggnationer inom kommunen som är färdigställda under de senaste fem åren. Även restaureringsprojekt eller byggnadsvård kan vara aktuellt.

Nominera din kandidat senast den 1 december, via e-post till mob@almhult.se. Priset består av ett diplom med motivering samt en minnestavla.

Byggnadspriset 2015 tilldelades Möckelns förskola: genom utbyggnad och renovering har bullerproblematiken lösts på ett smart sätt.

Nyhet
Publicerad: