Du har väl inte missat att väg 120 stängs av den 1 april?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 120, håller Trafikverket nu på att göra en breddning och förstärkning av vägen, samt ett vatten- och avloppsprojekt i samarbete med Älmhults kommun. Från den 1 april till den 31 oktober kommer väg 120, från Delary samhälle vid korsning med Helge å till Älmhults infart strax väster om Västra Ringvägen, därför att stängas av för genomfartstrafik.

Vägen är avstängd för genomfartstrafik och under tiden som vägen är avstängd hänvisas genomfartstrafiken till den skyltade omledningsvägen. Övrig tid är genomfartstrafik tillåten men med vissa begränsningar av framkomligheten.

Karta över omledningen.

Följ orange vägvisning, kör försiktigt och räkna med längre restid, framförallt morgon och kväll.

Nyhet
Publicerad: