Bra att veta om din vattenmätare

Alla fastigheter som är kopplade till det kommunala
vattenledningssystemet har en vattenmätare som visar
hur mycket vatten som förbrukas.

Vattenavläsning en gång per år

Vattenmätaren ska läsas av en gång per år och resultatet ska skickas in på det självavläsarkort som tekniska förvaltningen skickar hem till dig. Detta för att du ska få en faktura som stämmer överens med den faktiska förbrukningen.

Var ska du ha din vattenmätare?

Vattenmätaren sitter på den inkommande vattenledningen i fastigheten, oftast i källaren eller i tvättstugan.

Tänk på att:
• Utrymmet ska skyddas från frost.
• Utrymmet ska vara belyst.
• Golv och närbelägna väggar ska tåla spill och läckage av vatten. Det är bra om det finns ett golvavlopp.

Vid en vattenläcka i fastigheten

Det är viktigt att du som fastighetsägare vet var vattenmätaren sitter. Vid en vattenläcka inne i fastigheten kan vattnet stängas av med ventilen som sitter vid
vattenmätaren. Kontrollera gärna ventilen någon gång per år för att se att den går att stänga av om behovet skulle uppstå.

Byte var tionde år

För att vattenmätaren ska visa korrekta värden byter vår tekniska förvaltning ut din vattenmätare cirka var tionde år. När det är dags att byta din vattenmätare kommer du att få ett brev om vilken tid vår personal kommer hem till
dig. I samband med personalens besök ska mätarplatsen vara lättåtkomlig.

Läs mer om vattenmätare här.

Nyhet
Publicerad: