Arbetet med att bilda regionalt avfallsbolag fortsätter

Under hösten fortsätter arbetet med att bilda ett regionalt avfallsbolag tillsammans med kommunerna i Lessebo, Tingsryd, Växjö och Markaryd. I förra veckan träffades förvaltningscheferna från kommunerna i ett gemensamt styrgruppsmöte. Enligt tidplan ska underlaget för beslut i kommunfullmäktige bli klart under hösten.

Kommunerna i Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryd har planer på att gemensamt skapa ett regionalt bolag för avfallshantering. Kommunerna har ett behov av att samarbeta i avfallsfrågan för att hjälpa varandra med kompetensförsörjning och att uppnå nationella och kommunala avfallsmål.

För att på ett smidigt sätt införa fastighetsnära insamling (FNI) i de aktuella kommunerna föreslås att regionen delas upp i två områden; östra och västra området. Det östra området skulle då bestå av Växjö, Lessebo och Tingsryd. Älmhult och Markaryd skulle utgöra det västra området. På så vis kan fastighetsnära insamling införas i etapper. Beslut om att införa FNI har tagits i Växjö, Lessebo och Tingsryds kommuner.

Vad är fastighetsnära insamling?

Fastighetsnära insamling innebär att man som villaägare har två sopkärl vid tomten, så att man utöver matavfall och restavfall även kan sortera tidningar och förpackningar.

 

Nyhet
Publicerad: