Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults centrumutveckling – nu riktas blicken mot Stortorget

Norra Esplanaden är färdig och Älmhults centrum har strålat av vinterbelysning och vackert julsmyckade butiker. Nästa fokusområde för centrumgruppen är Stortorget och den framtida utformningen av en välkomnande mötesplats. Kommunen har efter dialog med allmänheten tagit fram ett förslag. Stortorgets framtida utformning tas upp för politiskt beslut under våren.

- Stortorget har en viktig roll med sin placering vid stationen – i hjärtat av centrum och nu har också tomma butikslokaler fyllts på med spännande verksamheter. I centrumutvecklingen ingår att Stortorget med stationsplan ska förnyas och bli mer välkomnande, trygg och attraktivt. Stortorget ska vara en plats som välkomnar till Älmhult, där vi känner oss hemma och där vi vill vara, berättar Tin Josefsdotter, centrumutvecklare och Henrik Johansson, stadsarkitekt.

Två förslag har blivit ett

I november 2016 tog arkitektfirmorna Tema och Tyréns fram två förslag på torgets framtida utformning och nu har kommunen sammanställt dessa till ett förslag utefter allmänhetens synpunkter.

Förslaget innefattar bland annat ombyggnation av området kring stationshuset, lekplats på torget och breddning av Norra Torggatan. Därefter är förslaget att den flexibla ytan flyttas upp och knyter an till Norra Esplanaden. Den flexibla ytan är den yta där man kan ha torghandel och evenemang.

Förslaget ska upp till beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under våren. Om förslaget antas kan arbetet börja under 2019.

Skede 1 – Storttorgets utformning på kort sikt

Skede 2 – Stortorgets utformning på lång sikt

Nyhet
Publicerad: