Älmhult får statlig byggbonus för att stimulera att fler bostäder byggs

Älmhults kommun har fått 3,2 miljoner i statsbidrag – så kallad byggbonus – från staten. Syftet med byggbonusen är att stimulera landets kommuner att bygga fler bostäder. Bonusens storlek grundar sig bland annat på antalet startbesked som getts för bostäder i kommunen under perioden 1 augusti 2016 till 31 juli 2017.

Kommunen har inget krav på att redovisa vad bonusen ska användas till utan har frihet att öronmärka medlen till den verksamhet inom organisationen som anses lämplig.

- Det är fantastiskt att vi har fått ta del av regeringens satsning på bostadsbyggande. Det är ett kvitto på att fler kan bo, jobba och leva här i Älmhult, säger Eva Ballovarre, kommunstyrelsens ordförande.

Nyhet
Publicerad: