Hoppa direkt till innehållet

Rivningslov

Rivningslov krävs för byggnader och anläggningar som kräver bygglov vid uppförandet inom planlagt område. Utanför planlagt område krävs en anmälan.

Du måste ha rivningslov för att riva hela eller en del av en byggnad inom planlagt område. Det gäller även utanför planlagt område om områdesbestämmelserna säger det.

Ansökan

Du ansöker om rivningslov på samma blankett som för bygglov. Till rivningslovet behövs en karta som visar vilken byggnad som avses och om det finns fler byggnader på fastigheten. Bifoga ett foton som visar byggnaden utifrån samt en rivningsplan.

Rivningsplan

En rivningsplan ska innehålla en redovisning av vilka olika material (fraktioner) som rivningsobjektet innehåller och en uppskattad mängd som avfallet uppgår till. Du ska även ange hur avfallet kommer att tas om hand, till exempel till en återvinningscentral (ange vilken), försäljning, gåva till en vän eller fyllnadsmaterial (som exempelvis gammal taktegel) och i så fall på vilken fastighet det hamnar.

För rivningslov krävs oftast ingen kontrollansvarig.