Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ritningskopiering

Kommunen erbjuder i begränsad omfattning kopiering och skanning av handlingar som inte räknas som allmänna handlingar till i första hand föreningar och privatpersoner och i andra hand företag. Enligt gällande taxa Avgifter för kopior, av- och utskrifter med mera, fastställd av Kommunfullmäktige 2017, har kommunen möjlighet att ta ut avgift för arbetet.

Kopiering och skanning i begränsad omfattning avser upp till 50 sidor i A4- eller A3-format. Privatpersoner och föreningar får även mot avgift själva skriva ut handlingar från kommunens publika datorer som finns på exempelvis bibliotek. Pappersformat begränsas även här till A3 och A4. Då dessa tjänster inte betraktas som myndighetsutövning ska utgående moms om 25 % debiteras i samtliga fall.

Kopiering eller utskrift av ett svartvitt A4- eller A3-ark kostar 3 kr per sida och i färg kostar det 5 kr per A4- eller A3-sida. Du kan även begära offert i förväg.

För att vi säkert ska kunna hjälpa dig behöver vi beställningen en dag innan.

I de fall kopiering, scanning eller utskrift är nödvändig för att lämna in en handling till någon av kommunens myndigheter ska kommunen inte ta ut någon avgift.

Till toppen