Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Laddning av elfordon

Från och med 10 mars 2021 ska nya regler tillämpas gällande laddning av elfordon om man söker bygglov eller gör en anmälan.

I maj 2020 blev laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i PBL, Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 4 § första stycket 11. Ledningsinfrakstrukturen, alltså vilka byggnader det ställs krav på, framgår av PBF, Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338)

Krav i samband med uppförande av nya byggnader och vid ombyggnader

Söker man bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021 kan kraven gällande laddinfrastruktur komma att gälla enligt PBF 3 kap. 20 b §. Den byggnation som måste uppfylla kraven är följande i korthet:

  • Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.
  • Byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.
  • För ouppvärmda byggnader eller byggnader avsedda för totalförsvaret ställs inga krav.

Retroaktiva krav för vissa befintliga byggnader

Utöver ovanstående krav kommer det att ställas retroaktiva krav på vissa byggnader. Detta även om det inte utförs några andra åtgärder. Dessa krav ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025 enligt PBF 3 kap. 20 c §

  • Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.
  • För ouppvärmda byggnader och för bostadshus ställs inga retroaktiva krav. Detsamma gäller byggnader avsedda för totalförsvaret.

Krävs det bygglov eller anmälan för laddningspunkter?

Krav på laddinfrastrukturen gäller till en följd av andra åtgärder, exempelvis uppförande av bostadshus med fler än 10 tillhörande parkeringsplatser. Uppförande av bostadshus kräver alltid bygglov och då blir laddinfrastrukturen en del av den ordinarie bygglovsprocessen.

De retroaktiva kraven ska uppfyllas även om inga andra åtgärder genomförs. I dessa fall finns det inget generellt krav på bygglov eller anmälan för själva laddningspunkten. Dock kan ändringen i sig själv innebära att andra åtgärder genomförs. Dessa åtgärder, som ändring av byggnadens brandsskydd, fasadändring, etc. kan kräva lov eller anmälan.

Kommersiella laddningspunkter kan kräva bygglov om de exempelvis utrustas med tak eller påverkar omgivning i övrigt i form av skyltar eller liknande.

Mer information om Regler för laddning av elfordon finns på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 


Till toppen