Bygglovstaxa

Avgift tas ut för till exempel förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked inklusive slutbesked, arbetsplatsbesök, nybyggnadskarta och utsättning.

Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Taxan grundas på prisbasbeloppet. Det betyder att avgifterna varierar från år till år.

Avgiften beräknas bland annat efter storlek och hur mycket arbete som görs i ärendet, det innebär att den exakta avgiften kan anges först när ärendet är klart. Klicka här för att se Plan- och bygglovstaxaPDF (pdf, 336.1 kB)

Nedan visas några prisexempel.

Skyltar inom detaljplanerat område

Nedan är prisexempel på skyltar. Är det flera skyltar i samma ansökan är endast en skylt enligt maxtaxa, övriga är med reducerad taxa. Eventuell ställning ingår i taxan.

Skylt 1-20kvm med liten landskapspåverkan

2 232kr

Skylt större än 20kvm

7 440kr

Kostnad för planavgift, mindre avvikelse, grannehörande och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 186kr.

1-5 grannehöranden

1 116kr

6-9 grannehöranden

1 488kr

10 eller fler grannehöranden

2 232kr

Fasadändring

Fasadändring innefattar exempelvis ommålning, takbyte och insättning av nya fönster och dörrar.

Fasadändring, mindre

1 786kr

Fasadändring, större

2 678kr

Kostnad för planavgift, mindre avvikelse, grannehörande och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 186kr.

1-5 grannehöranden

1 116kr

6-9 grannehöranden

1 488kr

10 eller fler grannehöranden

2 232kr

 

Installation eller ändring av eldstad/rökkanal

Installtion eller ändring av eldstad/rökkanal (anmälan)

Installation eller ändring

1 116kr

Tillbyggnad inom detaljplanerat område

Tillbyggnad 0-49kvm

4 762kr

Tillbyggnad 50-129kvm

7 142kr

Tillbyggnad 130-199kvm

9 523kr

Tillbyggnad 200-299kvm

11 904kr

Kostnad för planavgift, mindre avvikelse, grannehörande, utsättning och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 186kr.

1-5 grannehöranden

1 114kr

6-9 grannehöranden

1 488kr

10 eller fler grannehörande

2 232kr

Komplementbyggnad inom detaljplanerat område

Komplementbyggnad kan vara fristående garage eller förråd. Komplementbyggnaden bör inte dominera över huvudbyggnaden.

Komplementbyggnad 0-49kvm

4 762kr

Komplementbyggnad 50-129kvm

7 142kr

Komplementbyggnad 130-199kvm

9 523kr

Komplementbyggnad 200-299kvm

11 904kr

Kostnad för planavgift, mindre avvikelse, grannehörande, utsättning och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 186kr.

1-5 grannehöranden

1 114kr

6-9 grannehöranden

1 488kr

10 eller fler grannehöranden

2 232kr

Tillbyggnad med carport/inglasat uterum inom detaljplanerat område

Enkel tillbyggnad med carport/inglasat uterum utan ingrepp i befintlig byggnads takkonstruktion.

Enkel tillbyggnad 0-49kvm

3 571kr

Kostnad för planavgift, mindre avvikelse, grannehörande, utsättning och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 186kr.

1-5 grannehöranden

1 114kr

6-9 grannehöranden

1 488kr

10 eller fler grannehöranden

2 232kr

Nybyggnad bostadshus inkl. komplementbyggnad inom detaljplanerat område

Nybyggnad bostadshus inkl. komplementbyggnad inom detaljplanerat område. Vid byggnader med större bruttoarea än angivet nedan, vänligen kontakta bygglovshandläggare för prisinformation.

Nybyggnad 0-129kvm

10 044kr

Nybyggnad 130-199kvm

13 392kr

Nybyggnad 200-299kvm

16 740kr

Kostnad för planavgift, mindre avvikelse, grannehörande, utsättning och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 186kr.

1-5 grannehöranden

1 114r

6-9 grannehöranden

1 488kr

10 eller fler grannehöranden

2 232kr

 

Tillbyggnad utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerade områden kan tillbyggnader vara bygglovsbefriade. Kontakta Miljö- och Byggförvaltningen för mer information.

Tillbyggnad 0-49kvm

4 762kr

Tillbyggnad 50-129kvm

7 142kr

Tillbyggnad 130-199kvm

9 523kr

Kostnad för mindre avvikelse, grannehörande och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 186kr.

1-5 grannehöranden

1 114kr

6-9 grannehöranden

1 488kr

10 eller fler grannehöranden

2 232kr

 

Komplementbyggnad utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerade områden kan nybyggnad av komplementbyggnader vara bygglovsbefriade. Kontakta Miljö- och Byggförvaltningen för mer information. Komplementbyggnad kan vara fristående garage eller förråd. Komplementbyggnaden bör inte dominera över huvudbyggnaden.

Komplementbyggnad 0-49kvm

4 762kr

Komplementbyggnad 50-129kvm

7 142kr

Komplementbyggnad 130-199kvm

9 523kr

Kostnad för mindre avvikelse, grannehörande och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 186kr.

1-5 grannehöranden

1 114kr

6-9 grannehöranden

1 488kr

10 eller fler grannehöranden

2 232kr

 

Tillbyggnad med carport/inglasat uterum utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerade områden kan enkla tillbyggnader vara bygglovsbefriade. Kontakta Miljö- och Byggförvaltningen för mer information.

Enkel tillbyggnad med carport/inglasat uterum utan ingrepp i befintlig byggnads takkonstruktion.

Enkel tillbyggnad 0-49kvm

3 571kr

Kostnad för mindre avvikelse, grannehörande och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 186kr.

1-5 grannehöranden

1 114 kr

6-9 grannehöranden

1 488kr

10 eller fler grannehöranden

2 232kr

 

Nybyggnad bostadshus inkl. komplementbyggnad utanför detaljplanerat område

Nybyggnad bostadshus inkl. komplementbyggnad utanför detaljplanerat område. Vid byggnader med större bruttoarea än angivet nedan, vänligen kontakta bygglovshandläggare för prisinformation.

Nybyggnad 0-129kvm

10 044kr

Nybyggnad 130-199kvm

13 392kr

Nybyggnad 200-299kvm

16 740kr

Kostnad för mindre avvikelse, grannehörande och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 186kr.

1-5 grannehöranden

1 114kr

6-9 grannehöranden

1 448kr

10 eller fler grannehöranden

2 232kr

Förhandsbesked

Om du vill bygga något utanför detaljplanelagt område kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet visar om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Grannehörande

3 720kr

Kostnad för grannehörande kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 186kr.

1-5 grannehöranden

1 114kr

6-9 grannehöranden

1 488kr

10 eller fler grannehöranden

2 232kr

 

Murar och plank

Murar och/eller plank, mindre än 40kvm synlig sida

2 009kr

Murar och/eller plank, mer än 40kvm synlig sida

3 013kr

Kostnad för planavgift, mindre avvikelse, grannehörande, utsättning och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 186kr.

1-5 grannehöranden

1 114kr

6-9 grannehöranden

1 488kr

10 eller fler grannehörande

2 232kr

 

Attefallsbyggnad och Attefallstillbyggnad

Nybyggnad Attefallsbyggnad på max 25kvm och Attefallstillbyggnad på max 15kvm inom detaljplanerat område.

Kostnad för mindre avvikelse, grannehörande, utsättning och kartavgift kan tillkomma.

Attefall

1 934kr