Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Regler för fördelning av småhustomter samt taxa

Beslutad i tekniska nämnden, gäller från och med 2020-01-21

Regler för fördelning av småhustomter

Tomtkö upprättas för hela kommunen oberoende av område/tätort. Kommunstyrelsen får undanta delar av område/tätort som omfattas av tomtkö, om det finns behov av annan bebyggelse eller annan användning av marken eller andra särskilda skäl.

Tomtkö/reservation

För att bli upptagen i tomtkölistan erläggs en registreringsavgift på 500 kr tillsammans med ansökan varefter den sökande erhåller ett tomtkönummer. För att stå kvar i tomtkön ska förnyelseavgift erläggas med 100 kr senast den 1 februari varje år.

När ett område blir klart för bebyggelse tillskrivs de som står i tomtkölistan, i den ordning som de har anmält sig, med erbjudande om en tomt. Tilldelning av tomter sker därmed efter registrering i tomtkön. Möjlighet ges till sökanden som inte erhåller tomt att även teckna sig som reserv till de tomter som redan reserverats.

Vid intresse för tomt som efter erbjudande till personer i tomtkön inte blivit såld,
kan säljas ”först till kvarn” förutsatt att registrering i tomkön göres enligt
gällande regler.

Om erbjudande eller tilldelning av tomt, via post eller e-mejl, returneras till Älmhults kommun, går erbjudandet till nästa på tur. Det är upp till sökande att ha aktuella och riktigt lämnade kontaktuppgifter

Registrering

Ansökan görs genom att registrera sig via kommunens e-tjänst och följande villkor gäller:

  • Sökande ska ha fyllt 18 år.
  • Ansökan eller placering i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas till annan person än make/maka, registrerad partner eller sambo.
  • Sökande ansvarar själv för att hålla adress- och namnuppgifter samt andra önskemål i registreringen uppdaterade.
  • Den som förvärvat kommunal tomt kan inte förvärva ny kommunal tomt förrän tidigast två år efter senaste köp. Ny registrering i tomtkön kan ske i samband med tidigare tomtköp i enlighet med regler för registrering till tomtkö.

Tomtkönummer erhålls när registreringsavgiften betalats. Betalning ska vara kommunen tillhanda inom en vecka från registreringen gjorts.

Avgifter

För att stå i tomtkö är registreringsavgiften 500 kr och förnyelseavgiften 100 kr/år.

Avregistrering från tomtkön/reservationen sker automatiskt

  • Om registreringsavgiften ej betalats inom 2 veckor från mottagande av fakturan eller om förnyelseavgiften inte erläggs senaste den 1 februari.
  • När sökande förvärvat tomt av kommunen.
  • Om sökande lämnar oriktiga uppgifter.
  • På begäran av den sökande.

Övergångsregel för befintlig tomtkö

Befintlig tomtkö läggs upp i e-tjänstsystemet. Tomtköplatsen bekräftas genom erläggande av tomtköavgift inom 2 månader efter sökande meddelats om nya tomtköregler.

Till toppen