Information om coronaviruset, covid-19 i Älmhults kommun

Senast uppdaterad:

Vi ser en fortsatt ökad smittspridningen i Älmhults kommun och Kronobergs län. Det är fortsatt väldigt viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Det är allas ansvar att minska smittspridningen, se till att du håller avstånd och undviker sociala sammanhang. Känner du dig det minsta sjuk, stanna hemma.

Svenska

Har du frågor sök svar på www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns myndigheternas samlade och bekräftade information om coronaviruset. Eller ring informationsnumret 113 13.

Skärpta råd för att minska smittspridningen av covid-19 i Kronoberg

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Kronoberg. Därför har Folkhälsomyndigheten och Region Kronobergs smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden för dig som bor i eller besöker Kronoberg. De skärpta råden gäller till 26 november, men kan förlängas.

Skärpta råd i Kronoberg

Alla bör ta sitt ansvar och hjälpa till att minska smittspridningen genom att följa råden som gäller i Kronoberg.

Avstå från att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.

Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Behöver du handla, så gör det vid tider när det inte är trängsel i butiken och håll avstånd.

Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel bibliotek, idrottsanläggningar, gym och badhus. Undvik att ha gallerior, bibliotek eller liknande som mötesplats.

Överväg andra alternativ för träning och motion. Medicinskt motiverad träning omfattas inte.

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.

Avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang.

Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Undantag görs endast för elitidrottare och elever på idrottsgymnasier. Barn och ungdomar i grundskolan kan fortsätta att träna sin idrott.

Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för elitidrottare.

Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med eller närmast anhöriga

Med fysisk kontakt menas de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet.

Undvik aktiviteter som inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Till exempel privata tillställningar som afterwork, fester, bröllop, kalas, middagar samt hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler 50 personer

I samband med beslutet om att införa skärpta allmänna råd i Kronoberg har Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutat att gå tillbaka till ett förbud mot sammankomster och tillställningar som riktar sig till allmänheten om de samlar fler än femtio personer.

Aktuella åtgärder i Älmhults kommun

Elmeskolan ställer om till distansutbildning under v. 48

Elmeskolan ställre om till distansutbildning under en vecka på grund av personalbrist.
Läs nyheten om Elmeskolan.

Nya matrutiner i kommunens verksamheter

Från måndag den 23 november ändrar kostenheten, på grund av coronapandemin, sitt sätt att arbeta för att leverera måltider till förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden. Några av köken kommer att stängas så att medarbetare centreras till ett antal av verksamhetens kök. Det gör att Kostenheten, även när sjukfrånvaron är hög, har tillräckligt med medarbetare för att kunna klara av sitt uppdrag.
Läs om hur omsorgsförvaltningen och förskolor/skolor påveras

Simhallen är stängd för allmänheten

På grund av ökad spridning av covid-19 i samhället stängs simhallen för allmänheten från och med söndag den 1 november, och i första skedet, fram till den 17 november. Då tas ett nytt beslut om simhallen ska öppnas eller fortsatt vara stängt. Simhallen är fortfarande öppen för skolor och simklubb.

Diö ishall stänger för allmän åkning

Diö ishall stängs för allmänheten fram till 26 november. Då tas ett nytt beslut om ishallen ska öppnas eller fortsatt vara stängd. Ishallen är fortfarande öppen för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare

Delar av vuxenutbildningen på Haganässkolan övergår till distansundervisning

På grund av den ökande smittspridningen av Covid-19 i Älmhult övergår vissa delar av vuxenutbildningen på Haganässkolan till distansundervisning.
Mer information om vilka som berörs hittar du här.länk till annan webbplats

Vädjan att inte använda förskola och fritidsverksamhet

Situationen är mycket ansträngd i inom skolan och försökolan just nu. På vissa av våra enheter har vi en hög frånvaro bland personal och det innebär att era barn/ungdomar får möta annan personal. Vi är tacksamma för alla som inte utnyttjar förskola och fritidsverksamhet om det inte behövs. Du som väljer att hålla ditt barn hemma behåller din plats, men det finns inget beslut om avgiftsreducering.

Undvik fysisk kontakt mellan vårdnadshavare och personal inom skola och förskola

Skolor och förskolor ska upprätthålla kontakter med vårdnadshavare och andra genom telefon, e-post eller digitala möten i den mån det går. Vi vädjar till vårdnadshavare att komma överens med skolan om lämpliga former för kontakter, t ex utvecklingssamtal.

Hemspråksundervisning

Utbildningsförvaltningen ställer om hemspråksundervisningen till distansundervisning till och med v 50.

Ungdomsgårdarna

Ungdomsgården Fenix har ställt om sin verksamhet, deras aktiviteter förläggs utomhus. Ungdomsgården Freja är stängd tillsvidare.

Kommunens Servicecenter

Servicecenter håller öppet som vanligt, men kommer att minimera antalet till maximalt 5 besökare som kan befinna sig i kommunhusets reception samtidigt.

Älmhults bibliotek

Programaktiviteter för barn och vuxna är inställda. Enda undantag är den digitala skrivarcirkeln som träffas över webben.

Med anledning av smittspridningen av Covid-19 har biblioteket infört möjligheten till Take away-kassar. Du kan beställa en kasse med böcker som hämtas upp utanför biblioteket. För dig som inte kan ta dig hemifrån erbjuder vi hemleverans i mån av tid. Kontakta biblioteket på tfn: 0476-552 20 eller e-post: bibliotek@almhult.se för att få veta mer.

Kommunala restauranger fortsätter vara stängda för allmänheten

Nicklagården, Almgården, Hallaryd och Häradsbäck har stängt sina kommunala restauranger för allmänheten för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

Antal fall i Älmhults kommun

 • Totalt antal bekräftade fall bland invånare i hela kommunen: 448 st (förra veckan 396).
  Uppdaterad: 2020-11-19
 • Pågående fall bland brukare inom socialförvaltningen: 7 st  (förra veckan 10).
  Uppdaterad: 2020-11-19

Vi informerar veckovis om spridningen av covid-19 i Älmhults kommun och inom socialförvaltningen.
Region Kronobergs information finns på deras webbplats: Bekräftade fall i Kronoberglänk till annan webbplats

Stanna hemma om du är sjuk

De rekommendationer som gäller just nu är att alla som är sjuka, även med lindriga symtom ska stanna hemma från förskola, skola och arbete 48 timmar efter du ​är frisk. ​Misstänker du att du är sjuk i covid-19, kontakta din vårdcentral för provtagning.

Det är viktigt att du stannar hemma när du är sjuk​. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

När berättar vi om smitta i vår verksamhet?

Vi gör en bedömning från fall till fall. Grunden är att det råder sekretess på individnivå, men också att de som behöver veta får veta. Det kan vara anhöriga, kollegor eller andra. Ibland kan det finnas anledning att berätta var det finns smitta även för fler, och då gör vi det, om det kan ske med hänsyn till sekretessen.

Provtagning för covid-19 för allmänheten

Det finns två typer av test för covid-19. Ett som visar om du har en pågående infektion och ett som visar om du har antikroppar, det vill säga har haft covid-19 tidigare.

Test för pågående covid-19

Om du är sjuk och vill veta om det är covid-19 kan du ta ett så kallat PCR-prov. Provet visar om du har en pågående infektion av covid-19. För att ta detta prov måste du haft symtom i minst 24 timmar, annars finns det risk att pågående infektion inte upptäcks.

Test för pågående covid-19länk till annan webbplats

Antikroppstest

Om du är frisk men vill veta om du haft covid-19 tidigare kan du ta ett antikroppstest. Du måste ha varit symtomfri i minst 14 dagar för att få ta testet. Antikroppstestet kostar 200 kr.

Antikroppstest för covid-19länk till annan webbplats

För dig som har barn i förskola eller skola

Många undrar hur våra förskolor och skolor berörs av corona (covid-19). Vi får också frågor om barn och elever ska komma till våra förskolor och skolor eller inte.

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och svaren.

Frågor och svar

Frågor och svar om covid-19 i förskola och skola 

Informationsbrev vårdnadshavare

Information till vårdnadshavare 4 november 2020PDF (pdf, 143.6 kB)

Mer läsning

Om ni vill läsa mer rekommenderar vi läsning på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Skydda dig och andra – information till föräldrarlänk till annan webbplats
Skydda dig och andra – information till barn och ungalänk till annan webbplats

Förskola

Om du som vårdnadshavare har en 15-timmarsplats och vill ha ditt barn hemma behåller du barnets plats på förskolan.

Om förskolan har hög personalfrånvaro på grund av sjuk personal kan rektor vädja till att du ska hålla ditt barn hemma under enstaka dagar. Det påverkar inte barnomsorgsavgiften.

För dig som är anhörig till äldre eller svårt sjuk person

1 oktober 2020, togs det nationella besöksförbudet på vård- och omsorgsboende för äldre bort, men i Älmhults kommun gäller fortfarande besöksrestriktioner.

Tänk på att regler för besök anpassas efter den corona-situation som råder vilket innebär att det kan vara olika regler på våra vård- och omsorgsboenden.

Regler för besök på ett vård- och omsorgsboende för äldre

 • Känn noga efter så att ni inte har några symtom på covid -19! Besöket förutsätter att er närstående är för dagen välmående.
 • Vid entrén och när ni kommer in i lägenheten/till säkra mötesplatsen ska
  ni sprita era händer.
 • Om möjlighet finns vill vi helst att besök sker på säkra mötesplatser, men besöken kan också ske i den enskildes bostad. Ring avdelningen för överenskommelse om tid. Personal följer er hela vägen fram och tillbaka. Bestäm med personalen hur ni ska påkalla uppmärksamhet när ni ska
  avsluta besöket.
 • När ni passerar gemensamma utrymmen, till exempel i en korridor, ska ni hålla avstånd på minst 1,5 m till övriga personer som uppehåller sig där.
 • Ni bör också hålla ett avstånd på 1,5 meter till den person du besöker. Därför rekommenderar vi ett maxantal på 2 besökare per gång.
 • Om ni måste ha nära kontakt ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta, samt får lära er hur den används.
 • Ni ska inte uppehålla er i gemensamma utrymmen, och inte ha kontakt med personer som ni inte avser besöka.

Vi önskar er ett trevligt besök!

Nicklagården, Almgården, Hallaryd och Häradsbäck har stängt sina kommunala restauranger för allmänheten för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

För dig som är företagare

Vårt lokala näringsliv är viktigt för oss alla i Älmhults kommun och covid-19 påverkar på många sätt. Nu är det extra viktigt att vi alla hjälps åt och samverkar på bästa sätt. Här finns lokal och nationell information till dig som företagare i Älmhults kommun.

Information om coronaviruset till dig som är företagare

För dig som är elev på Haganässkolan/Vuxenutbildningen/SFI

Efter beslut från regeringen kommer undervisningen vid skolstart vara på plats enligt schema. Mer information om uppstart och hur vi jobbar finns på https://www.haganasskolan.se/länk till annan webbplats

Har ni frågor kontakta mentor/ undervisande lärare eller resp. rektor.

Att tänka på vid högtider

Våra högtider och firanden i år blir inte som vanligt. Vi behöver fortsätta att ta hand om varandra och istället för att träffa våra nära och kära för att fira, måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning.

Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre och riskgrupper, som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19.

Här är Folkhälsomyndighetens råd för att bromsa smittan under kommande högtider och firanden:

 • Undvik stora firanden och kalas – även dop och bröllop.
 • Undvik resande om det inte är absolut nödvändigt.
 • Res inte kollektivt om du inte måste.
 • Stanna hemma, även om du bara är lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta, med tvål och vatten – minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget.
 • Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Är du äldre än 70 – undvik sociala kontakter och platser där människor samlas.
 • Undvik att besöka äldre vänner och släktingar.

Folkhälsomyndigheten ger ut så kallade allmänna råd som visar hur smittskyddslagen ska användas. De innebär bland annat att det är viktig att undvika större sociala sammanhang där flera personer träffas.

Trossamfundsledare talar om covid-19

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om corona/covid-19.

Se filmerna här. länk till annan webbplats

Filmerna är inspelade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Kommunförbundet i Skåne våren 2020.

Resor och friluftsliv

Här har vi samlat övergripande information, restriktioner och rekommendationer som gäller för resor och friluftsliv. För mer ingående information gå in på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där finns den samlade och källgranskade informationen från olika myndigheter.

Fortsätt följ de allmänna råden

 • Stanna hemma om du har symtom
 • Håll avstånd
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Undvik större sociala sammanhang
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, eller använd handsprit

Utrikesresor

Utrikesdepartementet avråder från resor till flera olika länder.

Utrikesdepartementets frågor och svar om reseavrådanlänk till annan webbplats.

Se aktuell information om utrikesresor på krisinformation.selänk till annan webbplats

Friluftsliv

När vi inte kan resa och umgås som vanligt ökar det lokala friluftslivet. Att fler människor ger sig ut i naturen, oavsett årstid, är positivt och något myndigheterna uppmuntrar. Samtidigt är det extra viktigt att alla visar hänsyn mot naturen, djurlivet, markägare och andra människor. Som vanligt är det viktigt att du håller koll på om det är eldningsförbud.

För dig som behöver hjälp

Det kan vara så att du behöver begränsa dina sociala kontakter en tid framöver på grund av det rådande läget i Sverige. Du som är äldre, infektionskänslig eller lever nära någon som är infektionskänslig kan behöva hjälp med att bland annat handla matvaror.

Vi är många i Älmhults kommun som tar ansvar och tillsammans arbetar för att hjälpa varandra:

 • ICA Nära i Liatorp har extra öppet för riskgrupperna klockan 07.10-08.00. De har även utkörning. Läs mer här: https://www.facebook.com/ICALiatorp/länk till annan webbplats
 • De flesta av de 60 medlemsföretagen i Handelsplats Älmhult har hemleverans av varor. Kontakta butiken du vill handla av för mer information.
 • Lidl Älmhult har utökade öppettider för äldre och särskilt utsatta. Butikerna öppnar en timme tidigare onsdagar och lördagar. Läs mer på www.lidl.se
 • Svenska Kyrkan i Älmhult hjälper till att förmedla kontakter, Agneta Grimberg telefon 0476-561 86.
 • Wärkstan AB, Patrik Carlsson, telefon 0476-51 400, hjälper gärna matbutiker som behöver hjälp med leveranser.
 • Facebookgruppen Corona Älmhult ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” har cirka 800 medlemmar och hjälper gärna till. Här kan man skriva om man behöver hjälp med att handla, köpa medicin eller annat nödvändigt. Kontakta gärna Annika Kling, på telefon 076-337 80 74
  Corona Älmhult ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” på Facebooklänk till annan webbplats
 • ICA Maxi Älmhult öppnar upp för fler tider i deras online. Läs mer på deras webbsida https://www.ica.se/handla/maxi-ica-stormarknad-almhult-id_02251/länk till annan webbplats

För dig som behöver prata

Ring en vän

Ring en vän är bemannad måndag-fredag klockan 10-12 och 14-16 och söndag klockan 14-16 med ideella från våra olika församlingar och samfund i Älmhults kommun.

Det behöver inte vara något särskilt, du behöver inte ha en anledning att ringa, men just nu behöver vi prata med varandra och det går jättebra att göra via telefon.

Ring en vän, telefonnummer 0476 561 86

Råd för att undvika att bli smittad och smitta andra

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en näsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Nyheter om corona

 1. Senast ändrad: 2020-11-20 15:18

  Aktuellt om corona, vecka 47

  Vi har fortsatt smittspridning i Älmhults kommun och följer noga utvecklingen. Det är mycket viktigt att vi alla tar ansvar och följer de skärpta råden, för att lyckas …

 2. Senast ändrad: 2020-11-19 12:09

  Nya matrutiner i kommunens verksamheter

  Från måndag den 23 november ändrar kostenheten, på grund av coronapandemin, sitt sätt att arbeta för att leverera måltider till förskolor, skolor och vård- och …

 3. Senast ändrad: 2020-11-19 07:00

  Elmeskolan ställer om till distansutbildning

  På onsdag eftermiddag tog rektor Eva-Lena Brafield beslut om att Elmeskolan på grund av personalbrist ställer om till distansutbildning. Denna insats gör vi för att …

 4. Senast ändrad: 2020-11-17 13:13

  Älmhults bibliotek är just nu inte en mötesplats

  Biblioteket har under den gånga veckan haft många besökare. För allas trygghet och för att undvika smittspridning ber vi alla att göra sina ärenden och sedan lämna …

 5. Senast ändrad: 2020-11-13 12:09

  Aktuellt om corona, vecka 46

  Vi har fortsatt smittspridning i Älmhults kommun och följer noga utvecklingen. Det är mycket viktigt att vi alla tar ansvar och följer de skärpta råden, för att lyckas …

 6. Senast ändrad: 2020-11-06 14:12

  Aktuellt om corona, vecka 45

  Under torsdagen beslutade Folkhälsomyndigheten om skärpta allmänna råd i Kronoberg. Det är livsviktigt att vi bromsar smittspridningen. Alla behöver ta ansvar, vi kan …

 7. Senast ändrad: 2020-11-06 12:24

  Diö ishall stänger för allmän åkning

  Diö ishall stängs för allmänheten fram till 26 november. Då tas ett nytt beslut om ishallen ska öppnas eller fortsatt vara stängd.

 8. Senast ändrad: 2020-11-05 14:09

  Skärpta råd för att minska smittspridningen av covid-19 i Kronoberg

  Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Kronoberg. Därför har Folkhälsomyndigheten och Region Kronobergs smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden för dig …

 9. Senast ändrad: 2020-11-02 16:22

  Förändrade rutiner på Älmhults bibliotek med anledning av coronaviruset covid-19

  Du är välkommen till biblioteket men med anledning av coronaviruset covid-19 och allas trygghet har vi tillsvidare ändrat i service och aktiviteter.

 10. Senast ändrad: 2020-10-30 14:37

  Aktuellt om corona vecka 44

  Älmhults kommun har sedan pandemins utbrott rustat organisationen för att hantera en ökad smittspridning. Kommunens krisledning följer noga läget i Kronoberg för att …

Håll dig informerad