Riktlinjer för uteserveringar

Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar i vår kommun.

I juni 2014 gjorde Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR, en skrivelse där man önskade att Miljö- och byggförvaltningen tillsammans med Tekniska förvaltningen skulle ta fram regler och riktlinjer för uteserveringar i kommunen. Uppdraget att ta fram en uteserveringspolicy gavs av Miljö- och byggnämnden i juni 2014.

Detta dokument har därefter tagits fram gemensamt av Miljö- och byggförvaltningen och Tekniska förvaltningen.

Dokumentet med riktlinjerna finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.