Utdrag från ABVA

Allmänna bestämmelser

ABVA - Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län, gäller från och med 2009-01-01

Dessa Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen - ABVA - har tagits fram i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län, antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, § 172, träder i kraft 2009-01-01.

Utdrag från ABVA

6. Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.  

Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Här kan du läsa ABVA i sin helhetPDF (pdf, 216.9 kB)