Tips och råd om vatten och avlopp

Vad får jag spola ner i avloppet?

Allt som spolas ner i avloppet hamnar förr eller senare i naturen igen. Därför är det viktigt att vi alla tänker på att bara spola ner kiss och bajs och toapapper i toaletten. Allt annat ska läggas i soppåsen eller lämnas till kommunens återvinningscentral.

Tänk på att fett kan orsaka stopp i avloppet. Därför är det bra att torka bort fett från stekpannan med papper innan den diskas. Häll inte heller ut frityrolja i avloppet utan detta ska samlas upp och lämnas på återvinningscentralen.

Använd så långt som möjligt miljömärkta och parfymfria produkter vid dusch, diskning och rengöring. Dessa produkter innehåller tensider som är lättare för naturen att bryta ner.

Vad är vattnets hårdhet?

Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket mineraler, främst kalcium, som vattnet innehåller.  I Sverige mäter man vattenhårdhet i tyska hårdhetsgrader, ᵒdH.

När man tvättar ska tvättmedlet doseras efter hur hårt vattnet är. Hårdheten på vattnet brukar delas in i följande kategorier:

  •    mjukt vatten (0-8 ᵒdH)
  •    medelhårt vatten (9-14 ᵒdH)
  •    hårt vatten >15 ᵒdH)

I Älmhults kommun har vi mellan 4-6 ᵒdH vilket är ett mjukt vatten.

Lukt och smak på vattnet

När vattnet står stilla i ledningarna kan det bli lukt- och smakförändringar. Dessa brukar försvinna om man spolar en stund på morgonen innan man använder vattnet. Skulle detta inte hjälpa så kontakta VA-avdelningen.

Luktar det illa från avloppet kan man kontrollera så att vattenlåsen i golvbrunnarna inte står tomma. Fyll på med vatten om det är tomt.

Legionella

Legionella är en bakterie som finns naturligt i små mängder i mark och sjöar. Den trivs bäst i temperaturer mellan 18-45 ᵒC och kan växa till i stillastående vatten. I varmvattenberedaren ska vattentemperaturen därför inte understiga 60 ᵒC och varmvattnet i kranen ska inte vara lägre än 50 ᵒC.