Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Spara vatten

Bild som illustration för kampanj spara vatten

Grundvattennivåerna i delar av kommunen är mycket låga efter flera år med liten nederbörd. Under sommarmånaderna är det normalt att grundvattennivån sjunker ytterligare, eftersom det mesta av den nederbörd som faller tas upp av växtlighet eller avdunstar.

I normalfallet sker den största nybildningen av grundvatten under hösten och när snön smälter. Den nederbörd som fallit sedan förra sommaren har inte varit tillräcklig för att grundvattennivån ska återhämta sig sedan redan tidigare låga nivåer. Det kan därför råda vattenbrist på flera håll i kommunen.

Tips på hur du är sparsam med vattnet

 • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör och använd eko-program
 • Skrapa av fett och matrester innan du diskar, så går det åt mindre vatten för att få disken ren
 • Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten
 • Ta korta duschar
 • Bada inte badkar
 • Använd snålspolande duschmunstycke
 • Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna
 • Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar
 • Samla regnvatten och använd till trädgårdsbevattning (en vattenspridare kan dra 50 liter på 5 minuter)
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt
 • Tvätta bilen hos en biltvätt där smutsigt vattnet samlas upp, renas och återanvänds
 • Vattna inte växter i solljuset på dagen för då dunstar det mesta av vattnet innan det når växternas rötter.

Anmäl när du fyller din pool

Innan du får fylla din pool eller göra andra större vattenuttag (mer än 2 000 liter) måste du meddela kommunens VA-avdelning. Du får då de råd och anvisningar som behövs för att uttaget inte ska äventyra övriga hushålls dricksvattenförsörjning.

Om din egen brunn sinar

Att spara på vattnet är även viktigt för dig som har en egen brunn. Älmhults kommun har inte möjlighet att köra ut vatten till dig om din brunn sinar. Däremot går det bra att hämta dricksvatten i vattenkiosken Pdf, 338.6 kB. (Pdf, 338.6 kB) på Drivågatan i Älmhult (söder om Blåljushuset).

Borra ny brunn

En brunn som är borrad i berggrunden är i regel inte lika känslig för torka som en grävd brunn. Om du ska borra en brunn är det viktigt att brunnsborrningen utförs fackmannamässigt och i enlighet med Normbrunn-16. Du bör anlita en certifierad brunnsborrare eller kontrollera att de är anslutna till någon av branschorganisationerna för brunnsborrare, till exempel Avanti eller Geotec.

Innan du borrar en egen brunn kan du först höra med VA-avdelningen för att få information om det planeras kommunalt vatten och avlopp i området där du bor.

Vattenkiosk på Drivågatan

På Drivågatan i Älmhult (söder om Blåljushuset) finns en vattenkiosk Pdf, 338.6 kB. (Pdf, 338.6 kB) där du kan hämta vatten om din brunn sinar. I vattenkiosken används nödvattenkranen genom att hålla inne knappen tills vattnet kommer. Du behöver ha med dig egna behållare. Om du behöver större mängder vatten, kontakta Servicecenter på telefon 0476-550 00.

Avgiften för större mängder vatten är 55 kronor/m3 och det minsta beloppet som debiteras är 375 kronor (inklusive moms). Det finns möjlighet att hämta ut en egen nyckel till vattenkiosken mot en depositionsavgift på 500 kronor.

Till toppen