Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vatten

Åtta av kommunens nio vattenverk använder grundvatten som råvara. 75 procent av kommunens vattenbehov produceras i det tionde vattenverket, i Älmhult som hämtar sitt råvatten från sjön Möckeln.

Tack för att ni hjälper till!

Vi är glada för att ni som bor och verkar i Älmhults kommun hjälper till och sparar på vattnet.

Visste du att:

I genomsnitt förbrukar varje person cirka 160 liter vatten varje dygn. Fördelat på följande sätt:
10 liter för dryck och mat
30 liter för toalettspolning
30 liter för disk
20 liter för tvätt
60 liter för personlig hygien
10 liter för övrig användning

Du gör av med cirka 120 liter vatten på tio minuter om du diskar under rinnande vatten. Stäng av vattnet medan du borstar tänderna, varje minut rinner det ut cirka 6 liter vatten. En läckande toalett kan dra upp till 400 000 liter vatten per år och en droppande vattenkran kan droppa ut 15 000 liter vatten per år.

Älmhults vattenverk är ett ytvattenverk, vilket innebär att vatten tas från sjön Möckeln och sedan renas i vattenverket. Varför har vi i så fall vattenbrist?

Kommunalt vatten klassas som livsmedel vilket i sin tur innebär att ett vattenverk är en livsmedelsprocessanläggning. Kapaciteten i vattenverket begränsas av antalet filteranläggningar där vattnet måste passera för att klara Livsmedelsverkets kvalitetskrav på dricksvatten.

Sedan 2013 har dricksvattenförbrukningen ökat med 30 %, vilket påverkar vår möjlighet att leverera vatten till annat än hushållskonsumtion, det vill säga vatten för mat, tvätt och hygien. Att vattenförbrukningen ökar beror i sin tur på att Älmhult växer.

2017 fick vi pris som årets tillväxtkommun vilket betyder att vi vuxit både med invånare och i näringsliv. Och det byggs i snabbare takt än vad vattenverket mäktat med. Om något händer med vattenintaget från sjön Möckeln har en överföringsledning byggts till Delary, som ger oss ett reservvattenuttag för råvatten. Men detta vatten ska fortfarande processas i Älmhults vattenverk innan det blir dricksvatten.

Varför har man inte börjat ombyggnationen av Älmhults vattenverk tidigare, när man sett att kommunen växer?

De senaste fem åren har kommunen arbetat med utredningar och projektering för ombyggnaden av Älmhults vattenverk och det kan tyckas vara en lång tid. Förklaringen är att ett vattenverk är en livsmedelsprocessanläggning och varje vattenverk som byggs är unikt utifrån de förutsättningar som finns på bland annat råvattenkvalitén. Det går inte att kopiera ett vattenverk från en kommun och bygga ett likadant i nästa kommun. Därför tar utredningar och projektering flera år innan vi kan börja bygga. Under dessa år har befolkning och näringsliv vuxit i en snabb takt.

Samtidigt med ombyggnationen ska den äldre delen av vattenverket leverera och just nu går den nära sin maximala kapacitet för hur mycket dricksvatten som kan produceras.

Vad är det vi gör som drar så mycket vatten?

Generellt ökar vattenförbrukningen under varma sommardagar med ca 20 % vilket innebär att 500 000 liter extra dricksvatten ska produceras per dygn.

När det gäller kommunen så kräver våra exploateringsområde mycket vatten. De ska göras i ordning, bebyggas och kopplas in till vårt befintliga vattenledningsnät. Just det sista momentet kräver stora mängder vatten. För att de nya ledningarna ska bli helt fria från bakterier behöver de spolas rena med dricksvatten och denna spolning kan pågå under flera veckor innan provtagningsresultaten visar godkänt.

När är ombyggnaden av vattenverket klar och hur mycket vatten kan kommunen leverera då?

Vi startade ombyggnationen hösten 2018 och beräknar vara klara under hösten 2021. Då har vi fördubblat kapaciteten i vattenverket.

Vid bevattningsförbud - om bevattning av gräsmattor, trädgårdsland och rabatter, vad får man göra?

Generellt får du vattna trädgårdsland eller blommor med en vattenkanna, då använder du en begränsad mängd vatten. Om du har du möjlighet, anlägg eller så din gräsmatta på hösten. Då är förutsättningarna bättre för att gräsmattan etablera sig utan ständig bevattning.

Vid bevattningsförbud - vad gäller för de som har egen brunn? Får de vattna gräset och fylla poolen?

De som har egen brunn ansvarar för sin egen vattenförsörjning och får hushålla med sitt vatten efter de förutsättningar som varje fastighethetsägare har. Bevattningsförbudet gäller bara för dem som är anslutna till kommunalt vatten.

Du kan läs mer om grundvattennivåerna på SGUs hemsida Länk till annan webbplats.

Det finns en vattenkiosk på Drivågatan i Älmhult (söder om Blåljushuset) där du kan hämta vatten. Oftast används den av invånare som har egen brunn om deras brunn sinat.

Hur vattnar kommunen sina planteringar?

Kommunen hämtar vatten från en damm för bevattning av våra planteringar.

Kan man ta vatten från sjön?

Länsstyrelsen säger så här: ”Du behöver inte anmäla eller ansöka om tillstånd för vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att visa om denna undantagsmöjlighet kan användas. Om skador skulle uppkomma på allmänna eller enskilda intressen kan Länsstyrelsen komma att vidta tillsynsåtgärder och ställa krav på rättelse.”

Läs mer om vattenverksamheter på Länsstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats.

Se rubriken: Undantag från anmälnings- och tillståndsplikt

Vid bevattningsförbud – gäller dig som boende/besökare

  • Använd vattenkanna för att vattna blommor i trädgården. Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna i trädgård/gräsmatta.
  • Du får inte fylla din pool med dricksvatten. Detta gäller även upplåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. En nedgrävd pool får (om den måste för hållbarheten) fyllas till den nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa, men inte mer. Att fylla en mindre barnpool med max 500 liter vatten är ok.
  • Tvätta bilen i godkända bilvårdsanläggningar och tvätthallar som återanvänder tvättvattnet. Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt. 
  • Du får inte använda högtryckstvätt för att tvätta altaner och staket eller liknande.
  • Du får tvätta din fasad om du ska måla om huset.

Vid bevattningsförbud – gäller dig som företagare

Vissa företag behöver vatten för att kunna driva sina verksamheter. Med anledning av detta gäller från och med den 7 juni 2018 vissa undantag från bevattningsförbudet för näringslivet.

För näringsidkare har följande undantag från bevattningsförbudet beviljats:

  • Användning av högtryckstvätt för vissa branscher, t.ex. målerifirmor som behöver vattnet för att tvätta fasaden. Undantaget har beviljats då vissa branscher drabbas hårt ekonomiskt.
  • Bevattning för att gjuta betong. Undantag har beviljats på grund av kvalitetskrav på vatten.
  • Bevattning för att binda damm vid anläggningsarbeten. Undantag har beviljats på grund av arbetsmiljön för personalen samt för miljön för närboende och förbipasserande.
  • Bevattning av växter för försäljning på handelsträdgårdar och plantskolor. Undantag har beviljats, men gäller enbart för växter för försäljning. Visningsrabatter, gräsmattor och liknande får inte vattnas med slang eller vattenspridare.
Till toppen