Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vanliga VA-frågor

Nedan har vi listat de vanligaste frågorna kring vatten och avlopp. Mer utförlig information inom respektive område finns i menyn till vänster.

Faktura

Kan förbrukningen verkligen stämma? Jag har fått en hög faktura

Under året har förmod­ligen en avläsning av vatten­mätaren gjorts. Har man ökat sin förbrukning under före­gående år syns det vid avläs­ningen genom att mätaren står på ett högre värde än vad vi har beräknat fakturan till. Det blir då en faktisk för­brukning som vi tar betalt för på näst­kommande faktura efter avläsning. Vatten­förbrukningen beräk­nas utifrån avläsningen en gång per år.

Vad påverkar kostnaden för vatten och avlopp

Hur mycket du betalar beror normalt på din vattenförbrukning. Det är därför viktigt att du läser av din vattenmätare och skickar in avläsningskortet som du får hemskickat en gång per år. Du kan även skicka in avläsning via vår e-tjänst:

Kan jag få e-faktura?

Du anmäler e-faktura via din internetbank.

Kan jag få faktura via e-post?

Nej, vi skickar inte fakturor via e-post.

Kan jag få autogiro?

Du anmäler autogiro via din internetbank. Har du inte möjlighet till detta kontakta oss så skickar vi en autogiroblankett till dig.

Hur ofta skickas fakturorna ut?

Fakturan skickas ut fyra gånger per år, i början av mars, juni, september och december.

Anmäla ägarbyte

Om du flyttar behöver du anmäla din nya adress till oss samt lämna slutavläsning av din vattenmätare. Slutavläsningen görs tillsamman med den nya ägaren på tillträdesdagen. Slutfakturan skickas därefter till din nya adress. Blankett för ägarbyte hitta du när du loggar in på vår e-tjänst:

Jag hyr ut huset och vill att fakturan skickas till hyresgästen.

Vi skicka faktura enbart till fastighetsägaren som är betalningsansvarig.

Varför betalar jag för dagvattenavgift? Vad är dagvatten?

En ny vattentjänstlag trädde i kraft 2007 och där klargjordes att omhändertagandet av dagvatten (regn-, smält-, och grundvatten) ska avgiftsbeläggas. Dagvattenavgiften är uppdelad i två delar, dagvattengata och dagvattenfastighet.

Dagvatten gata betyder att det finns dagvattenledningar, rännstensbrunnar eller diken, i det område där du bor, som ser till att vattnet leds bort från gator och allmänna platser inom området. 

Dagvattenfastighet betyder att din fastighet har en förbindelsepunkt, det vill säga en avsättning från kommunens dagvattenledningar till din tomt. Om din fastighet inte har en upprättad förbindelsepunkt till en dagvattenledning kan det finnas andra anordningar för bortledande av dagvatten, till exempel diken eller avringning, där vattnet i ett senare skede når kommunens dagvattensystem. 

Varför får jag betala för dagvatten, när jag har stenkista?

Din fastighet debiteras för dagvattenfastighet och dagvattengata.

Förklaring av din faktura

Här nedan ser du ett exempel på vatten- och avloppsfakturan. Under bilden kan du läsa förklaring för de olika delarna på din faktura.

Exempel på en vatten- och avloppsfaktura

1. Anläggnings­nummer

Normalt är varje fastighet en egen anläggning med ett unikt anläggnings­nummer.

2. Mätarnummer

Varje vattenmätare har ett eget nummer, vilket står på locket på din vatten­mätare.

3. Beräknad årsförbrukning

Du debiteras för en uppskattad förbrukning baserad på den årsförbrukning som du har haft tidigare. Den är uträknad utifrån de två senaste avläsningarna av din vattenmätare. När det görs en ny avläsning eller byte av vattenmätaren kommer därför den beräknade årsförbrukningen att ändras. När avläsningen sker mitt i en fakturaperiod så kommer däremot endast den tidigare beräknade årsförbrukningen att synas på fakturan, även om avgiften beräknas utifrån både den tidigare och nya årsförbrukningen. Först vid nästa fakturering kommer den nya årsförbrukningen att visas på fakturan, eftersom den då gäller för hela fakturaperioden.

Som nyinflyttad antas en årsförbrukning på 35 kubikmeter per person eller totalt 150 kubikmeter per år om antalet personer i hushållet inte angivits.

4. Senaste avläsning

Din vatten­förbrukning ligger till grund för storleken på din faktura. Vatten­förbrukningen beräknas utifrån senaste mätar­avläsningen.

Föregående fakturerad ställning

Talar om vilken mätar­ställning fakturan var fakturerad för och är den förbrukning ni redan har betalat för.

5. Beräknad ställning

Beräknad står det för att mätar­ställningen är beräknad utifrån din års­förbrukning. Det är alltid bra att titta på mätar­ställningen på förfallo­datumet för att se att det stämmer någorlunda. Är av­vikelsen stor kan det vara bra att lämna in en ny mätar­ställning till oss så kan justering göras till nästa faktura. Ni kan rapportera en ny mätarställning max en gång per månad. Ny mätarställning lämnas här

6. Rörlig avgift vatten och spill

En rörlig avgift som beräknas utifrån mängden vatten som beräknas användas under en viss period

7. Fast avgift mätare

En fast avgift tas ut för kostnaden för vatten­mätaren. Avgiften beror på vatten­mätarens storlek.

8. Dagvatten gata

Kostnaden för att avleda regn och smältvatten samt dräneringsvatten från fastigheter och gator.


Hur kommer vattnet till kranen?

I Älmhults kommun har vi tio stycken vattenverk. Älmhults vattenverk tar sitt råvatten från sjön Möckeln medan övriga tätorter i kommunen utnyttjar naturligt grundvatten för sin vattenförsörjning. Diö vattenverk levererar även vatten till Liatorp samhälle. Fanaholm har kommunens minsta vattenverk, med endast åtta hushåll anslutna.

Vid grundvattenverk behandlas råvattnet för att sänka eller ta bort halter av järn, mangan och kolsyra. Dessutom höjer man hårdheten på vattnet och pH-justering av utgående vatten är också vanlig.

I Älmhult där man använder ytvatten som råvara bygger behandlingen av vattnet på principen för konstgjord infiltration. Detta innebär att sjövatten, efter grovsilning och filtrering, infiltreras i en grusås. Efter cirka en vecka kan detta vatten pumpas upp ur rullstensåsen till vattenverket för slutbehandling.

Vattentornet som magasin

Efter slutbehandlingen pumpas dricksvattnet till vattentornet som ser till så att det är jämt tryck i ledningssystemet. Vattentornet fungerar även som ett magasin. Eftersom vattenverket producerar lika mycket vatten dygnet runt men det går åt mest vatten på morgonen och kvällen kan man jämna ut dessa toppar med att fylla upp reservoaren när förbrukningen är som lägst.

Från vattentornet leds sedan vattnet ut i ledningssystemet och vidare till alla abonnenter.

Totalt finns det cirka 190 km dricksvattenledningar i kommunen.

Ska du flytta eller sälja en fastighet?

Om du flyttar eller säljer en fastighet behöver du anmäla din nya adress till oss samt lämna slutavläsning av din vattenmätare. Slutavläsningen görs tillsamman med den nya ägaren på tillträdesdagen. Slutfakturan skickas därefter till din nya adress. Blankett för ägarbyte hitta du på vår e-tjänst:

Vad får man spola ner i toaletten?

I avloppet får du bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Spola aldrig ner våtservetter eller annat avfall i avloppet då detta kan orsaka stopp i ledningar och pumpar vilket i sin tur kan leda till översvämningar av avloppsvatten. Mediciner och kemikalier får inte spolas ner i avloppet.

Överblivna eller gamla mediciner lämnas tillbaka på apoteken och kemikalier lämnas på en återvinningscentral. Ett reningsverk har svårt att rena mediciner och kemikalier utan dessa åker rakt ut i naturen och orsakar skada på djur och natur. Dessutom kan kemikalierna skada de bakterier som hjälper till att rena avloppsvattnet i reningsverket.

Undvik spola ner fett i avloppet

Fett som du till exempel har använt vid matlagning ska inte spolas ner i avloppet. Även om det rinner ner när du spolar med varmt vatten, kommer det längre ner i rörsystemet att stelna och bilda beläggningar på insidan av rören. Beläggningarna kan växa och orsaka proppar och översvämningar som är kostsamma och tidskrävande att åtgärda. Ta för vana att alltid torka ur din stekpanna med hushållspapper och släng det i soporna innan du diskar pannan. Om du har friterat eller av annan anledning ska göra dig av med en större mängd fett, låt det svalna och häll det i en plastflaska som du försluter och lämnar till din avfallsanläggning. Om vi alla håller fettet borta från avloppet sparar vi både tid och pengar!

Vad gör jag om det är stopp i avloppet?

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för ledningarna fram till kommunens ledningar i gatan. Om det är stopp i ditt eget avlopp på din fastighet kontaktar du en privat rörmockare. Kommunen ansvarar enbart för de kommunala ledningarna i gatan.

Om du har stopp i avloppet och du inte är säker på om felet finns inne på din tomt, ska du kontakta kommunen på telefon 0476-550 00.

Är läget akut utanför ordinarie arbetstid ringer du telefon 0476-510 00. Kommunen påbörjar efter ditt samtal en felsökning på de kommunala ledningarna. Detta görs kostnadsfritt.

Om kommunen kommer fram till att felet är inne på din tomt får du kontakta en privat firma. Kommunen ersätter inte kostnader för anlitade privata firmor, oavsett var felet är. Det är därför viktigt att kontakta kommunen för felsökning vid osäkerhet om var stoppet finns. Privata firmor får inte lov att åtgärda fel på kommunens ledningar.

Hur kan jag skydda min fastighet innan och under en översvämning?

Varför kan vattnet ibland bli missfärgat (brunt/rostfärgat/grönaktigt/vitt/grumligt)?

I samband med olika typer av driftstörningar på ledningsnätet, till exempel avbrott eller vattenläcka, kan vattnet bli missfärgat eller grumligt. Det är olika avlagringar som finns i ledningarna som lossnar. Vattnet är inte farligt att dricka, låt kranen rinna tills vattnet blir klart. Om vattnet ser brungult ut beror det oftast på att det har varit tillfälligt avstängt. När vattnet ändrar riktning i ledningarna kan järn som finns i ledningarna i form av järnrostflagor lossna. Då ska man låta vattnet rinna tills det är klart igen och man ska undvika att tvätta under den tiden på grund av risken för missfärgning.

Grönfärgat vatten beror oftast på att fastighetens gamla kopparledningar släpper ifrån sig koppar. Detta är inte hälsosamt och kontakt med fastighetsägaren rekommenderas. Vid ledningsarbeten, då vatten tappas ur ledningen och trycket sjunker, kan det komma in luft. Dessa luftbubblor gör att vattnet färgas vitt. Låter man dock vattnet stå i ett glas någon minut flyter bubblorna upp till ytan och vattnet klarnar.

Jag ska installera en tvättmaskin/diskmaskin. Vilken hårdhet har mitt vatten?

Vi har mjuk till medelhårt vatten i vår kommun. Mjuk vatten ligger mellan 2-5DH och ett medelhårt vatten mellan 6-10DH. Läs mer här om vattenkvaliten i Älmhults kommun.

Vad betyder Qn 2,5?

Det betyder att mätaren släpper igenom 2,5 kubikmeter vatten per timme.

Vad betyder dagvattengata och dagvattenfastighet?

Dagvatten gata betyder att det finns dagvattenledningar, rännstensbrunnar eller diken, i det område där du bor, som ser till att vattnet leds bort från gator och allmänna platser inom området. 

Dagvattenfastighet betyder att din fastighet har en förbindelsepunkt, det vill säga en avsättning från kommunens dagvattenledningar till din tomt. Om din fastighet inte har en upprättad förbindelsepunkt till en dagvattenledning kan det finnas andra anordningar för bortledande av dagvatten, till exempel diken eller avringning, där vattnet i ett senare skede når kommunens dagvattensystem. 

Vad är det för skillnad på dagvattenfastighet och dagvattengata?

Dagvatten gata innebär att kommunen har anordningar som transporterar bort vatten från gator och allmänna platser i det område där du bor.

Dagvatten fastighet innebär att dag- eller dräneringsvatten från din fastighet leds till kommunens dagvattensystem.

Till toppen