Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vi gör ingen skillnad inom vården på LSS och äldreomsorgen

Det har framkommit att Älmhults kommun skulle göra skillnader i vården mellan LSS och äldreomsorgen. Så är inte fallet, vi har samma rutiner och riktlinjer inom alla vård- och omsorgsverksamheter.

Vår personal ska använda den utrustning som situationen kräver. Det är av högsta vikt att både chef och medarbetare följer våra rutiner och riktlinjer. Viktigast av allt är: om du är sjuk, stanna hemma från jobbet.

Vi följer först och främst våra basala hygienrutiner, tvättar och spritar händer. Enligt våra vårdhygieniska rutiner och riktlinjer för covid-19 ska vår personal redan vid misstanke använda skyddsutrustning så som munskydd, visir, samt handskar och plastförkläde. Rutinerna är framtagna tillsammans med övriga kommuner samt vårdhygien i Kronobergs län (se almhult.se/såhärjobbarvi)

Vi testar vår personal i den utsträckning det går. Vi är tilldelade ett antal test per dag av region Kronoberg och vi använder alla av dem. I dagsläget finns inget annat test för att se om man är konstaterat smittad av covid-19.

Vi har ett närma samarbete och kontinuerliga avstämningar med våra fackliga representanter och skyddsombud. Vi har en stor tillförlit till att skyddsombuden känner sina egna verksamheter och agerar om behov uppstår.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen