Tack till er som ställer upp och ställer om!

I ett snabbt tempo förändras vardagen för oss alla, inte minst för kommunens verksamheter.

Sedan två veckor tillbaka har vi aktiverat vår samverkansstab, som gör ett fantastiskt jobb tillsammans med förvaltningsledningarna för att hålla ihop allt som händer i vår organisation. Vi vill också rikta ett stort tack till alla chefer och medarbetare som just nu jobbar extra hårt för våra invånare och som med kort varsel ställer upp och ställer om. Inte minst inom utbildning, vård och omsorg.

Styrning och samordning

I samverkansstaben ingår Åsa Svenson (medicinskt ansvarig sjuksköterska), Håkan Helgesson (kris- och beredskapsstrateg) och Magnus Källström (kommunikationschef), Marie Pripp (medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska) och Cecilia Tallkvist (HR-specialist). Denna grupp träffas dagligen för att tillsammans med experter från vår egen organisation, region och Länsstyrelse planera aktiviteter, information och beslut.

Följ information på webben

Läget ändras snabbt och vår samordningsstab säkerställer att all information uppdateras i samma takt. Följ läget på vår webb – där finns all information till allmänheten: almhult.se/corona. Det är viktigt att vi förhindrar spridning av både virus och falsk information.

Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande
Susann Petersson, kommunchef

Nyhet
Publicerad:
Till toppen