Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Säkra besök för anhöriga och brukare

1 oktober 2020, tas det nationellt besöksförbudet på vård- och omsorgsboende för äldre bort, men fortfarande gäller besöksrestriktioner. Tänk på att regler för besök anpassas efter den corona-situation som råder vilket innebär att det kan vara olika regler på våra vård- och omsorgsboenden.

Bild på dörr med upptejpade informationsblad om besöksrestriktioner gällande covid-19.

Regler för besök på ett vård- och omsorgsboende för äldre

 • Känn noga efter så att ni inte har några symtom på covid -19! Besöket förutsätter att er närstående är för dagen välmående.
 • Vid entrén och när ni kommer in i lägenheten/till säkra mötesplatsen ska
  ni sprita era händer.
 • Om möjlighet finns vill vi helst att besök sker på säkra mötesplatser, men besöken kan också ske i den enskildes bostad. Ring avdelningen för överenskommelse om tid. Personal följer er hela vägen fram och tillbaka. Bestäm med personalen hur ni ska påkalla uppmärksamhet när ni ska
  avsluta besöket.
 • När ni passerar gemensamma utrymmen, till exempel i en korridor, ska ni hålla avstånd på minst 1,5 m till övriga personer som uppehåller sig där.
 • Ni bör också hålla ett avstånd på 1,5 meter till den person du besöker. Därför rekommenderar vi ett maxantal på 2 besökare per gång.
 • Om ni måste ha nära kontakt (närmare än 30 cm) ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta, samt får lära er hur den används.
 • Ni ska inte uppehålla er i gemensamma utrymmen, och inte ha kontakt med personer som ni inte avser besöka.

Vi önskar er ett trevligt besök!

Nyhet
Publicerad:
Till toppen