Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Så här jobbar Älmhults kommun i vård- och omsorgsboende och hemtjänst

Omkring 500 personer jobbar inom vård och omsorg i Älmhults kommun. Varje minut, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan gör de sitt allra bästa för att stötta, sköta om och vårda våra brukare i de olika boendeformer som finns.

Situationen med corona och covid-19 är unik och vi får ny kunskap till oss hela tiden. Vi följer Socialstyrelsen och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och justerar våra rutiner efterhand som situationen ändras, för att både brukare och personal ska känna sig trygga.

Det viktigaste är att vi alla stannar hemma om vi känner oss det minsta sjuk. Detta är det mest effektiva för att hindra smittspridningen.

De basala vårdhygieniska momenten sitter i ryggmärgen hos all vår personal. De innebär i korthet att ha rätt arbetskläder, korta naglar, inga smycken eller klocka och att tvätta och sprita händerna i olika moment under arbetsdagen.

När personal kommer till brukaren så frågar personalen innan hen går nära hur brukaren mår. Mår personen bra, jobbar man som vanligt med de skydd som man vanligen använder när man gör sina uppgifter. Säger personen att hen inte mår bra sätter man på sig skyddsutrustning efter vad situationen kräver.

Efter ändrade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten 8 maj kommer vi nu att använda skyddsvisir vid all ansiktsnära vård för att skydda våra brukare.

Skyddsutrustningen är viktig, men ett komplement till våra vårdhygieniska rutiner. Även om vi inte har haft brist på skyddsutrustning i Älmhults kommun behöver vi hela tiden få in mer utrustning för att klara den situation vi är i, och kommer vara i under en lång tid. Det är därför det är så viktigt att vi använder skyddsutrustningen på ett korrekt sätt.

Varför används inte alltid skyddsutrustning?

Felaktig och onödig användning av skyddsutrustning kan öka risken för smitta både för personal och brukare. Det mesta av skyddsutrustningen kan bara användas i ett moment, sedan måste det kastas. Därför är det viktigt att vi inte använder utrustningen i onödan, då riskerar vi att vår skyddsutrustning tar slut och vi inte har någon när vi verkligen behöver dem.

Varför får inte personalen använda sin egen eller använda brukarens skyddsutrustning?

Vi ska använda den utrustning som är kontrollerad och godkänd av vårdhygien, användandet av egen skyddsutrustning kan även öka risken för smittspridning. Om du tillexempel har ett visir med gummiband eller mudd på ska det kastas då inte mudd och gummiband går att rengöras. Ett munskydd är en engångsartikel och det räcker att en du tar upp ett skydd ut kartongen utan att spritat händerna innan för att hela kartongen ska riskeras anses förbrukad/smittad.

Har du frågor eller är orolig?

Prata med oss om du har oro för något eller frågor om vårt arbetar inom vård och omsorg i Älmhults kommun. Tillsammans är det enda sätt vi kan bromsa smittspridningen. Skicka din fråga eller fundering till social@almhult.se eller ring kommunen på 0476-550 00.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen