Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nya matrutiner i kommunens verksamheter

Från måndag den 23 november ändrar kostenheten, på grund av coronapandemin, sitt sätt att arbeta för att leverera måltider till förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden. Några av köken kommer att stängas så att medarbetare centreras till ett antal av verksamhetens kök. Det gör att Kostenheten, även när sjukfrånvaron är hög, har tillräckligt med medarbetare för att kunna klara av sitt uppdrag.

Måltider från Kostenheten kommer fortsatt att ha ett fullvärdigt näringsvärde och vara anpassat för dem med allergier. Förändringen kommer att gälla fram till den 17 januari. Då tas nya beslut utifrån hur coronasituationen ser ut.

Hur påverkas omsorgsförvaltningen

Solgårdens omsorgsboende i Göteryd, kommer att få mat levererad till sig men kommer fortfarande att kunna servera mat från sitt kök då de själva klarar av serveringen.

För samtliga omsorgsboenden kan serveringstider komma att justeras, salladsalternativen blir färre och matsedel kan komma ändras på kort tid.

Hur påverkas förskolor och skolor

Förskolorna i Häradsbäck, Hallaryd, Eneryda och Pjätteryd kommer att få maten levererad i portionsförpackningar.

För samtliga förskolor och skolor kan serveringstider komma att justeras, salladsalternativen blir färre och matsedel kan komma ändras på kort tid.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen