INSTÄLLD: Föreläsningen Bränd Frihet den 2 april

Brottsofferjouren i Älmhult ställer in föreälsningen om hedersrelaterat våld den 2 april kl. 13.00-16.30 i Haganässkolans aula för att minska risken av smittspridning av coronavirus.

Information om nytt datum kommer efterhand.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen