Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ingen distansundervisning för högstadieelever – utvecklingen följs noggrant

Igår kom regeringen med beskedet att kommuner från och med 11 januari kan gå över till distansundervisning på högstadiet, om kommunen bedömer att det inte är möjligt att undvika trängsel. Älmhults kommun väljer att i nuläget inte gå över till distansundervisning för högstadieeleverna, utan stärker istället upp de rutiner som finns.

Älmhults kommun har tillsammans med regionens smittskyddsläkare gjort bedömningen att antalet smittade bland unga är låg och distansundervisning är därför inte motiverad just nu. Sjukfrånvaron bland personal bedöms också vara under kontroll och därför väljer kommunens skolor att sätta in andra typer av åtgärder än distansundervisning.

Exempel på åtgärder som har utökats och förstärkts för att undvika trängsel och minska smittspridningen:

  • Undvika att blanda elev- och lärargrupper.
  • Vädra klassrummen efter varje lektion.
  • Ytterligare se över lunchhantering för att undvika trängsel och köbildning.
  • Möjliggöra för att samtlig personal på skolan kan undvika onödig trängsel genom att delta i digitala möten samt utföra vissa arbetsuppgifter hemifrån i den mån arbetsuppgifterna tillåter det.
  • Fortsätta med tydliga rutiner och information kring vikten av handtvätt och att hålla avstånd.

- Vi instämmer i Folkhälsomyndighetens bedömning kring att närundervisning är det bästa för eleverna på högstadiet. Vi följer utvecklingen och har dagliga avstämningar för att vid behov snabbt kunna ställa om med nya åtgärder, säger Roger Johansson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Mer information skickas till vårdnadshavare måndag 11 januari.

Beslutet om distansundervisning för gymnasieelever står fast och gäller till och med 24 januari.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen