Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Fackförbundet Kommunal och Älmhults kommun överens om rutiner och skyddsutrustning

Under hela coronapandemin har Älmhults kommun och fackförbundet Kommunal arbetat nära varandra för en trygg arbetsmiljö, genom kontinuerlig dialog om rutiner, skyddsutrustning och oro.

- Vi från Kommunal och samtliga skyddsombud, har tillsammans med Älmhults kommun arbetat fram rutiner och vilken typ av skyddsutrustning som skall användas vid misstänkta eller bekräftade fall av covid-19, säger Kristina Spjut Sahlberg, ordförande för Kommunal i Älmhults kommun.

Situationen med corona och covid-19 är unik och vi får ny kunskap till oss hela tiden. Älmhults kommun utgår och följer Socialstyrelsen och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och justerar våra rutiner efterhand som situationen ändras, för att både brukare och personal ska känna sig trygga.

- Det är viktigt att vi fortsätter att informera varandra om vad som händer i verksamheterna och att vi har det gemensamma målet att det ska bli så bra som möjligt, för både brukare och personal. Jag tycker vårt samarbete har fungerat väldigt väl, säger Jenny Smedberg, socialchef.

Våra skyddsombud arbetar tillsammans med enhetscheferna för att vi ska kunna hantera situationen på bästa sätt. De känner sin verksamhet bäst och i dagsläget är kommunen, Kommunal och skyddsombuden överens om att vi har rätt rutiner för skyddsutrustning och hantering av smittan.

- Det har skett efter många möten och samtal mellan våra skyddsombud, arbetsmiljösamordnare på kommunal och arbetsgivaren. I dagsläget är vi överens om att rutiner och skyddsutrustning är tillräckliga och våra skyddsombud är vaksamma om det skulle behöva ytterligare åtgärder, säger Kristina Spjut Sahlberg, ordförande för Kommunal i Älmhults kommun.

Att arbeta nära skyddsombuden är viktigt i Älmhults kommun. Genom en god dialog kan vi lättare förstå vad som händer i verksamheterna. De fungerar både som ”brandalarm” och ”sprinkler”. Vi kan både få förvarning om att något är fel, men de kan även göra ett skyddsstopp för att förhindra att våra brukare eller personal kommer till skada.

- Jag som skyddsombud har en bra dialog och ett bra samarbete med min närmaste chef. Vi har avstämning en gång/ vecka samt uppföljning av riskbedömning vid behov, säger Malin Bengtsson, skyddsombud, hemtjänst centrala 2.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen