Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Elizabeth Peltola samtalade om covid-19 med kronprinsessparet

På fredagen samtalade kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola med kronprinsessan Victoria och prins Daniel med anledning av coronapandemin.

Bakgrunden var att konprinsessparet bjudit in till digitalt samtal för att lyssna på hur vi i Älmhult ser på situationen nu och i framtiden med anledning av pandemin framför allt med tanke på att vi är verksamma i en region med ett starkt näringsliv.

Varmt välkomna till Älmhult

Elizabeth Peltola inledde med att tacka för att de tagit sig tid för samtalet och framförde en hälsning om att kronprinsessparet var varmt välkomna till Älmhult med ett fysiskt besök när detta är möjligt. Därefter fortsatte samtalet där kronprinsessparet visade stort intresse för Älmhult kommun och kommunens utmaningar.

- Det känns bra att få chansen att berätta för kronprinsessparet om hur pandemin påverkat vår kommun och få ge exempel på åtgärder som vi har vidtagit. Det blev ett väldigt intressant och givande samtal där de lyssnade på vår situation, säger Elizabeth Peltola.

Ställa om och hitta nya idéer

Elizabeth informerade om det goda samarbetet med näringslivet där de på olika sätt bidragit under pandemin. Likaså hur företag ställt om och hittat nya former för sin verksamhet för att hantera en tuff utmaning. Hon berättade också om det viktiga arbete som gjorts av medarbetare, inte minst inom vård/omsorg och skola där man fått ställa om sitt arbetssätt för att hantera pandemin.

Goda exempel lyftes fram, som till exempel Kulturskolans digitala adventskalender som väckt stort intresse. Ett annat inspirerande exempel som uppskattades av kronprinsessparet var det arbete som gjorts i Kur-Tur där arbetslösa ungdomar via arbetsmarknadsenheten har genomfört live-sändningar på våra äldreboenden. Även de olika ideella insatserna som gjorts av privatpersoner och föreningar nämndes.

Hälsning till alla medarbetare

Samtalet avslutades med ett varmt tack och en hälsning till alla medarbetare i Älmhults kommun.

På fredagen samtalade kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola med kronprinsessan Victoria och prins Daniel med anledning av coronapandemin.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen