Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Digitalt deltagande i politiska sammanträdanden

Under ett extrainsatt möte fattade kommunstyrelsen beslut om att förtroendevalda kan delta i sammanträden på distans, ärendet justerades omedelbart för att kunna avhandlas på kommunfullmäktige, 30 mars.

För att distansdeltagande i sammanträden ska kunna ske med hjälp av digitala verktyg måste kommunfullmäktige besluta om det.

Älmhults kommunfullmäktige enades på måndagen om att justera reglementena för nämnder och fullmäktige så att det blir möjligt att med digitala verktyg hålla distansmöten. Bakgrunden till justeringen är dels den pågående Corona-epidemien och dels regeringens beslut om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar maximalt får ha 50 deltagare.

I kommunallagen är det tillåtet att deltagande i sammanträden kan ske på distans. Förutsättningarna är att bild- och ljudöverföringen är live och att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Genom att öppna upp för distansmöten ska det vara möjligt att samla tillräckligt många ledamöter för beslut, även om en del ledamöter inte kan vara närvarande på grund av risken för smittspridning.

- För att säkerställa den demokratiska ordningen och rättssäkra våra processer, är det nya arbetssättet nödvändigt och bidrar till en modernisering av kommunen, säger Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande.

Mer information om regeringens beslut och beskrivningar av allmänna förekomster och offentliga tillställningar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen