Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bekräftat fall av corona, covid-19, inom ett omsorgsboende

En omsorgstagare på ett särskilt boende i Älmhults kommun har testats positivt för covid-19. Anhöriga är kontaktade och smittspårning är påbörjad.

Den insjuknade personen är på sjukhus och har där testats positivt för covid-19. Personal, övriga omsorgstagare och anhöriga till dem har fått information om konstaterad smitta på det aktuella boendet.

– Vi gör allt för att inte fler omsorgstagare ska smittas. Vi jobbar efter våra riktlinjer som är fastställda av smittskyddsläkare och vårdhygienisk expertis, säger Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Älmhults kommun.

Sedan den 1 april råder besöksförbud på äldreboenden i hela landet. Anledningen är att äldre löper större risk än andra att drabbas allvarligt av viruset corona och sjukdomen covid-19.

Håll dig uppdaterad om Älmhult kommuns arbete med viruset corona på www.almhult.se/corona

Nyhet
Publicerad:
Till toppen