Älmhults kommun sätter nu in åtgärder för att stötta näringslivet

Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. Älmhults kommun sätter därför in flera åtgärder för att stötta företagen.

Läs också mer på www.almhult.se/corona där relevant information och länkar finns för dig som är företagare.

– Vi har snabbt tagit till oss de förslag som bland annat de lokala företagen framfört och det som Svenskt näringsliv och Visita besöksnäringens branschorganisation gått ut med. Vi sätter nu in flera åtgärder för att stötta företagen, säger Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi för nu samtal med företag i Älmhults kommun, inom olika branscher för att få en snabb överblick och kunna ta emot värdefulla synpunkter och behov. Dessa förs sedan vidare både regionalt och nationellt för att kunna påverka så att man stöttar företagen på rätt sätt, säger Maria Kristiansson, näringslivsutvecklare.

Åtgärder som underlättar för näringslivet:

  • Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, renhållning (sophämtning) samt tillstånd och tillsyn. Det vill säga fakturor från Älmhults kommun och renhållningsbolaget SSAM.
  • Kommunen påskyndar vid behov betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
  • Kommunen kommer att prioritera akut/nödvändig tillsyn.
  • Låta restaurangernas uteserveringar öppna tidigare och stänga senare på säsongen (läs mer om tillstånd för uteserveringar Länk till annan webbplats.) .
  • Caféer och restauranger som har uteserveringar behöver nu inte betala avgift för markupplåtelse under sommarsäsongen och beslutet gäller till och med den 31 december 2020.
  • Kommunen skjuter upp evenemang i stället för att avboka, för att låta de pengar som betalats in stanna hos företagen.
  • Kommunens näringslivsutvecklare (maria.kristiansson@almhult.se) får till uppgift att ledsaga företag kring frågor med anledning av de åtgärder kommunen vidtar och ha fortsatt dialog med kommunens näringsliv kring hur corona-pandemin påverkar er verksamhet.
Nyhet
Publicerad:
Till toppen